คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงาน PWC

คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงาน PWC นางสาววิไลพร ทวีลาภพันทอง หุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษา บริษัท PWC Consulting (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 3 อาทิ นายดุสิต เต็งไตรรัตน์ นายไพฑูรย์จิรานันตรัตน์  นายศักรินทร์ ร่วมรังสี  ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์  นายพิศุทธิ์ อารีมิตร เพื่อศึกษาดูงานกรณีศึกษา PWC

Read more