พอร์ทัลเน็ท จับมือ ไอบีเอ็ม จัดงานสัมมนา”The rise of the sustainable enterprise now to expedite COVID-19 recovery”

พอร์ทัลเน็ท จับมือ ไอบีเอ็ม ชูโซลูชั่นการบริหารจัดการองค์กรแบบครบวงจร เน้นสนับสนุนองค์กรขนาดใหญ่เปลี่ยนสู่ดิจิทัล           พอร์ทัลเน็ท จับมือ ไอบีเอ็ม จัดงานสัมมนา “The rise of the sustainable enterprise now to expedite COVID-19 recovery” นำเสนอโซลูชั่น และเทคโนโลยีการบริหารจัดการองค์กร แก่ลูกค้า 

Read more

อาหารแห่งอนาคต Future Food โปรตีนจากพืช PbM เศรษฐกิจฐานใหม่ของไทย สู่ฮับอาหารเจของโลก

อาหารแห่งอนาคต Future Food โปรตีนจากพืช PbM เศรษฐกิจฐานใหม่ของไทย สู่ฮับอาหารเจของโลก โดย :โดย อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ. “.. ในยุคโควิด โลกยังมีขนาดเท่าเดิมแต่ เศรษฐกิจทั่วโลกเล็กลง    เรียกว่า โลกกว้างแต่ทางแคบประเทศไทยจึงต้องแสวงหาโอกาสใหม่ในทางที่แคบ ในเกมที่เราเก่ง..”  “….ประเทศไทยต้องมองหาเศรษฐกิจใหม่ๆในยามที่เศรษฐกิจดั้งเดิมถดถอยจากวิกฤติโควิด-19 อาหารแห่งอนาคต (Future Food)และพืชแห่งอนาคต(Future Crop)คือกุญแจไขประตูเศรษฐกิจแห่งอนาคตสำหรับประเทศไทย  

Read more