SUSCO มอบสิทธิประโยชน์ให้ LALAMOE DRIVER เติมน้ำมัน600 บาท รับทันที น้ำดื่มขวดใหญ่ 1.5 ลิตร จำนวน 2 ขวด

นายพงศธร ฉัตรนะรัชต์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ  บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ซัสโก้ มุ่งสร้างพันธมิตรธุรกิจ เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด “ต่อยอดธุรกิจแบบก้าวเดินด้วยกัน”  โดยเชื่อว่าในช่วงที่ทุกคน และทุกธุรกิจ ต้องต่อสู้กับวิกฤตรอบด้าน จะช่วยเสริมกำลังใจ เกื้อกูลกันและกันให้ก้าวเดินต่อไปได้ด้วยดี ในการจับมือกับ LALAMOVE ผู้นำด้านออนดีมานด์ลอจิสติกส์ ซึ่งมีคนขับรถขับร่วม (LALAMOVE DRIVER)

Read more