สถาบันอนุญาโตตุลาการ เปิดตัว “ทอล์คดีดี” กระบวนการยุติธรรมทางเลือกใหม่ช่วยยุติทุกข้อพิพาท

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ผู้ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาทด้วยมาตรฐานระดับสากล เปิดตัว “ทอล์คดีดี (TalkDD)” ระบบให้บริการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ที่จะช่วยยุติทุกปัญหาข้อพิพาทได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพนายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ เปิดเผยว่า ปัจจุบันหากมีปัญหาข้อพิพาทเกิดขึ้นจะต้องเดินทางไปศาลหรือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง แต่ปัญหาที่พบคือ คู่พิพาทอาจอยู่ห่างกัน ไม่สะดวกเดินทางไปขึ้นศาล หรือไม่ต้องการเผชิญหน้ากัน ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคทำให้เกิดความล่าช้า สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) จึงได้พัฒนา “ทอล์คดีดี (TalkDD)”

Read more