การพัฒนาสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดสากล

4 องค์กร เตรียมจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาสินค้าท้องถิ่น สู่ตลาดสากล”เพิ่มมูลค่า สร้างความแตกต่าง คุณภาพที่ได้มาตรฐาน พร้อมขยายตลาดต่างประเทศ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) เตรียมจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสินค้าท้องถิ่น สู่ตลาดสากล” ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ

Read more