Nusa Tech เปิดตัว Nusa Digital Asset การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบใหม่

Nusa Tech ภายใต้บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ทุ่มพันล้าน เปิดตัว Nusa Digital Asset การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่แห่งแรกในประเทศเพื่อเข้าถึงนักลงทุนทั่วโลก หวังดึงยอดหมื่นล้านเข้าประเทศ Nusa Tech (ณุศา เทค) กลุ่มธุรกิจใหม่ภายใต้การนำของบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) จัดงาน NUSA OPEN

Read more

ศิครินทร์ สานต่องานด้าน ซีเอสอาร์โครงการ “ศิครินทร์…ให้หัวใจเด็ก” ครั้งที่ 11

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับ ความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility หรือ CSR มายาวนาน โดยจัด โครงการ “ศิครินทร์…ให้หัวใจเด็ก”  ด้วยการทำงานร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อเนื่องมาสู่ปีที่ 11  ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ และได้รับการรักษาโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดไปแล้ว จำนวนกว่า

Read more