มอบรางวัลประกวดภาพวาดโครงการ“MY BEST MOM แม่ที่ดีที่สุดในอุดมคติของฉัน”

คณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ หอศิลป์ อาร์ต บางกอกเซ็นเตอร์ จัดพิธีมอบรางวัลในโครงการประกวดภาพวาด ในหัวข้อ “MY BEST MOM แม่ที่ดีที่สุดในอุดมคติของฉัน” เผยได้รับความสนใจสูงเกินคาดมีผู้เขาร่วมสงผลงานกว่า 800 รายทั่วประเทศ  นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร

Read more