ส่งออกไทย ปี 2564: ฝ่าวิกฤติโควิด

 “วิเคราะห์ส่งออกไทย ปี 2564: ฝ่าวิกฤติโควิด?” โดย…รองศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย           ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ทำการวิเคราะห์ทิศทางการส่งออกไทยปี 2564 ภายใต้สถานการณ์ที่ทั่วโลกยังเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 โดยคาดว่าปี 2564 แบ่งเป็น                 กรณี ผลิตวัคซีน โควิด -19 ได้ตามเป้าหมาย

Read more