โฟร์ไล้ฟ์ ประเทศไทย เปิดสำนักงานแห่งใหม่พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “วิสต้า”

โฟร์ไล้ฟ์ ประเทศไทย เปิดสำนักงานแห่งใหม่พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสต้า อาคารจามจุรี : 23 มกราคม 2564 โฟร์ไล้ฟ์ ประเทศไทย ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เปิดสำนักงานแห่งใหม่ที่ ชั้น 16 อาคารจามจุรีสแควร์ และเปิดตัวผลิตภัณฑ์โฟร์ไล้ฟ์ทรานเฟอร์แฟกเตอร์วิสต้า สำนักงานแห่งใหม่นี้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย ส่งเสริมอัตลักษณ์ขององค์กรและเอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจ             นายนิติพงศ์ ศิวพรเสถียร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โฟร์ไล้ฟ์

Read more