กฟผ. จัดตั้งตู้ปันสุข ทั่วประเทศ ช่วยเหลือคนไทย สู้ COVID-19

กฟผ. จัดตั้งตู้ปันสุข ทั่วประเทศ ช่วยเหลือคนไทย สู้ COVID-19

กฟผ. เดินหน้าช่วยเหลือประชาชน สู้พิษ COVID-19 จัดตั้ง ตู้ปันสุขกระจายในพื้นที่ชุมชนรอบเขตเขื่อน และโรงไฟฟ้าทั่วประเทศ เปิดตัวครั้งแรกที่ กฟผ. สำนักงานกลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลชุมชน สร้างพื้นที่แห่งการแบ่งปันความสุข บรรเทาความทุกข์แก่ประชาชน

          นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ที่เกิดขึ้น มีผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่และปากท้องของประชาชนเป็นอย่างมาก กฟผ. ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่อยู่คู่กับชุมชน และได้ดูแลชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง จึงมีนโยบายช่วยเหลือชุมชน จัดตั้ง “ตู้ปันสุข” กว่า 30 ตู้ รอบเขตเขื่อนและโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นพื้นที่ในการส่งต่อน้ำใจ แบ่งปันสิ่งของอุปโภคบริโภค และช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน และประสบปัญหาด้านการงานและความเป็นอยู่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 กฟผ. ได้ลงพื้นที่เปิดตัวตู้ปันสุขอย่างเป็นทางการ จำนวน 10 ตู้ ในพื้นที่ กฟผ. สำนักงานกลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยผู้บริหารและพนักงาน กฟผ. ลงพื้นที่นำเครื่องอุปโภคบริโภค บรรจุในตู้ปันสุขร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ณ กฟผ. สำนักงานใหญ่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

          ด้านนายชื้น ทองมอญ ประธานชุมชนสินพัฒนา อ.บางกรวย จ.นนทบุรี กล่าวว่า ขอขอบคุณ กฟผ. ที่ดำเนินการจัดตั้งตู้ปันสุขขึ้นในชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะเป็นประโยชน์ต่อทั้งชาวบ้านและชุมชนของเราที่ได้รับน้ำใจจาก กฟผ. พร้อมชุมชนจะได้ร่วมแบ่งปันสิ่งของ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้สามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้

          นอกจากนี้ กฟผ. จะดำเนินการจัดตั้งตู้ปันสุขกระจายในพื้นที่รอบเขตเขื่อน และโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทั่วประเทศต่อไป เพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนคนไทยในช่วง COVID-19 โดยในเบื้องต้น กฟผ. จะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเติมสิ่งของอุปโภคบริโภคเป็นหลัก โดยสิ่งของหรืออาหารส่วนหนึ่งจะมาจากการส่งต่อน้ำใจจากพนักงาน กฟผ. ที่นำมาบริจาคไว้ในกล่องปันสุข โดย กฟผ. ได้จัดวางกล่องดังกล่าวไว้ตามอาคารต่าง ๆ ภายใน กฟผ. สำนักงานใหญ่ เพื่อรวบรวมก่อนนำไปเติมในตู้ปันสุขในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งประชาชนสามารถนำสิ่งของมาร่วมแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนได้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ในส่วนของการเยียวยาประชาชนในยามวิกฤต ที่ผ่านมา กฟผ. ยังได้แจกถุงยังชีพ จัดตั้งโรงทานแจกข้าวไข่เจียวและน้ำดื่มน้ำใจ กฟผ. รวมถึงจะมีการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ต่อไป

          กฟผ. มุ่งมั่นตั้งใจดูแลและช่วยเหลือทุกคนให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 นี้ไปด้วยกัน และพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤต

          ——————————————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *