“เปิดตู้โทลล์เวย์แบ่งสุข”

ดอนเมืองโทลล์เวย์เปิด “ตู้โทลล์เวย์แบ่งสุข”

ตู้โทลล์เวย์แบ่งสุข: นายธานินทร์ พานิชชีวะ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย น.ส.อัจฉรา เจริญพร (ซ้าย) ผอ.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ติดตั้ง  “ตู้โทลล์เวย์แบ่งสุข” เปิดโอกาสให้คนใจดีนำสิ่งของต่างๆ มาใส่ในตู้ เพื่อแบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 หยิบไปได้ โดยตู้โทลล์เวย์แบ่งสุขจะตั้งให้บริการทุกวันระหว่างเวลา 05.00 -20.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานใหญ่บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง เมื่อเร็วๆ นี้  

          ————————————————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *