“อนาคตการท่องเที่ยวไทยภายหลังสถานการณ์โควิด19”

“อนาคตการท่องเที่ยวไทยภายหลังสถานการณ์โควิด19″

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 :ที่ห้องนราทิป กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา  กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันเทวะวงศ์วโรปการ จัดหลักสูตรเสริมความรู้ให้ข้าราชการไปประจำการต่างประเทศ ระดับอัคราชทูต รองกงสุลใหญ่ อัครราชทูตที่ปรึกษา และที่ปรึกษาพร้อมคู่สมรส โดยเชิญ คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดประสบการณ์ หัวข้อ “อนาคตการท่องเที่ยวไทยภายหลังสถานการณ์โควิด19″

          โดยมีการถ่ายทอดการบรรยายนี้ออกไปให้ข้าราชการที่กำลังประจำการที่สถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย และสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศทั่วโลกได้ร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์(Webex Meeting)ไปพร้อมกันด้วย การบรรยายใช้เวลา2ชั่วโมง และเปิดโอกาสให้ผู้รับการอบรมได้ซักถามแลกเปลี่ยนมุมมองกับวิทยากรอย่างเต็มที่

          ทั้งนี้หลังจบการบรรยาย คุณวีระศักดิ์ได้กล่าวให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศให้เดินทางและพำนักปฏิบัติงานในต่างประเทศด้วยความปลอดภัยและมีสุขภาพและพลังใจที่เข้มแข็ง ประสบความสำเร็จในภารกิจต่างๆอย่างเรียบร้อยทุกคน เพราะเข้าใจดีถึงสภาวะเปราะบางที่ต่างกันไปของแต่ละพื้นที่ในต่างแดนที่สถานการณ์โควิด19ยังไม่สงบลง

          ———————————————

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *