น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ร่วมงาน”มหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 10”ศึกษาดูงานพร้อมต่อยอดเด็กรุ่นใหม่ในเรื่องการออกแบบ-เดินแบบและเตรียมสนับสนุนสินค้าไทย

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด (เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าชื่อ SKYMED) ร่วม “โครงการมหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 10” ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ฯ เพื่อให้ความรู้แก่ชาวไทย และชาวต่างชาติ รวมถึงเยาวชน ด้านผ้าไหม, เพื่อแสดงถึงภูมิปัญญาไทยและศักยภาพการผลิตผ้าไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับในระดับสากล, เพื่อส่งเสริมแหล่งผลิตผ้าไหมไทย แหล่งท่องเที่ยวสู่หมู่บ้านที่ผลิตผ้าไหมในจังหวัดต่างๆ, เพื่อให้ผู้ไหมไทยมีโอกาสสู่สายตาชาวโลก โดยผ่านเส้นทางการฑูตและดีไซน์เนอร์ทั่วโลก และเพื่อส่งเสริมศักยภาพ และสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการผ้าไหมไทยในการจำหน่ายและขยายตลาดผ้าไหมไทย

สำหรับโครงการมหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 10” ในปีนี้ ได้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา รวมถึงสถาบันการศึกษา ด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับคณะฑูตานุฑูต กงสุลใหญ่และกงสุลกิตติมศักดิ์ จำนวน 100 ประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการฯ และมีท่านเอกอัครราชทูตที่จะร่วมเดินแบบบนแคทวอล์ค จำนวน 41 ประเทศ

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ กล่าวถึงความรู้สึกในการที่มาร่วมงานครั้งนี้ว่า ตนขอชื่นชม ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม ดร.สุมาลี อุทัยเฉลิม และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่จัดงานได้ยิ่งใหญ่มาก อีกทั้งการมางานในครั้งนี้เสมือนมาดูงานเกี่ยวกับแฟชั่นโชว์เพื่อจะเตรียมจัดงานของเราต่อไปในอนาคตอีกด้วย เราจะต่อยอดจากการที่ได้มาดูงานในครั้งนี้โยจะส่งเสริมเด็กเยาวชนด้วยการนำเด็กรุ่นใหม่มาออกแบบดีไซน์ชุดพร้อมกับให้เด็กได้เดินแบบโชว์ผลงานและความสามารถของตนเอง

ท้ายสุดนี้นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ได้ฝากถึงการอนุรักษ์ผ้าไหมไทยว่า ตอนนี้เราต้องช่วยกันอนุรักษ์ในเรื่องของวัฒนธรรมหรืออัตลักษณ์ของไทยโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นด้วยฝีมือหรือภูมิปัญญาของคนไทย เช่น ผ้าไหมไทย สินค้าโอทอป เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเราต้องมาสร้างมูลค่า โดยจะต้องมีการโปรโมทที่ดีและทำการตลาดให้ดีเพื่อช่วยเหลือคนไทยและประเทศไทย อย่างไรก็ตามเรายืนยันว่าเรามีความตั้งใจจริงในการที่จะช่วยเหลือประเทศไทยอย่างแท้จริง

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *