ไอยราแพลนเน็ตบริจาคเงินช่วยสถานการณ์โควิด-19

เพราะการให้ คือ ความสวยงามไอยราแพลนเน็ต มุ่งสร้างคุณค่าสู่สังคม บริจาคเงินช่วยเหลือสถานการณ์โควิด 19 ให้กับ 2 หน่วยงานหลัก เป็นเงิน 400,000 บาท

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ดร.กัมปนาท บุญราศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด ได้บริจาคเงินช่วยเหลือสถานการณ์โควิด 19 ให้กับ 2 หน่วยงานหลัก คือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และสถาบันบำราศนราดูร โดยยอดบริจาคเงินรวม จำนวน 400,000 บาท แยกบริจาคหน่วยงานละ 200,000 บาท เพื่อให้ทั้งสองหน่วยงานนำเงินไปใช้ในการรักษาพยาบาลคนไข้ติดเชื้อโควิด – 19  ที่มีค่าใช้จ่ายสูง ทั้งค่ายา เวชภัณฑ์ต่างๆ อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทั้งหมด 

          #ไอยราแพลนเน็ต ดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ “ธุรกิจขายตรงสีขาว องค์กรแห่งนวัตกรรม” มากว่า 8 ปี ยืนหยัดในอุดมการณ์ “มุ่งสร้างคุณค่าสู่สังคม” บนหลักการ “ถูกต้อง คุณค่า ยั่งยืน” ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ในขณะนี้ #ไอยราแพลนเน็ต บริษัทฯของคนไทย บริหารโดยคนไทย พร้อมที่จะยืนเคียงข้างและช่วยเหลือสังคมไทยให้ผ่านพ้นวิกฤติโควิด – 19 ไปด้วยกัน WE CARE   WE SHARE  WE GROW

                                                           ——————————-

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *