ส่งออกไทย ปี 2564: ฝ่าวิกฤติโควิด

 “วิเคราะห์ส่งออกไทย ปี 2564: ฝ่าวิกฤติโควิด?”

โดย…รองศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช

          ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ทำการวิเคราะห์ทิศทางการส่งออกไทยปี 2564 ภายใต้สถานการณ์ที่ทั่วโลกยังเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 โดยคาดว่าปี 2564 แบ่งเป็น

                กรณี ผลิตวัคซีน โควิด -19 ได้ตามเป้าหมาย (40% ของประชากรโลก) ไทยจะมีมูลค่าการส่งออก 237,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (224,934- 242,356 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) หรือขยายตัว 3.6% (-1.8 ถึง-5.8%) กรณีไม่สามารถผลิตวัคซีนโควิด -19 ได้ตามเป้าหมาย (ผลิตได้น้อยกว่า 40% ของประชากรโลก) และจำนวนผู้ติดโควิดวันละ 7-8 แสนคน ไทยจะมีมูลค่าการส่งออก 227,165 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (214,899- 232,321 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) หรือหดตัว -0.8% (-6.2 ถึง-1.4%) ซึ่งมีปัจจัยที่สำคัญดังนี้

          -ปัจจัยบวกต่อการส่งออกที่สำคัญคือ 

          -เศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าเริ่มพื้นตัว

          -ประเทศต่างๆ เริ่มมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในปลายปี 2563

          -ราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นกว่าปี 2563

          -การลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการส่งออกที่สำคัญคือ

            -ไม่สามารถผลิตวัคซีนโควิด-19 ครอบคลุมประชากรโลก

          -ค่าเงินบาทที่มีทิศทางแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง

          -ปัญหาตู้สินค้าขาดแคลน และต้นทุนค่าขนส่งสูงขึ้น

          -ผลกระทบจากกรอบความตกลง EVFTA 

ประเด็นที่ต้องติดตาม

            –นโยบายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจรวม

BREXIT DEAL

          -อังกฤษและแคนาดา แบนสินค้าจีน

————————————

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *