เมืองเศรษฐกิจพอเพียงมอบหน้ากากอนามัยแก่หน่วยงาน-โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

คุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เห็นความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงได้นำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทั้งนี้ ให้ทางทีม SKYMED NEW GEN เป็นผู้ประสานในการมามอบในครั้งนี้ โดยมอบหน้ากากอนามัยให้สถานที่ละ 10,000 ชิ้น

ส่วนจุดประสงค์ที่เลือกมามอบหน้ากากอนามัยให้กับทั้งสองแห่งนี้เพราะทางบริษัทฯ ต้องการจะช่วยเหลือ สนับสนุนหน้ากากอนามัยแก่กำลังคนทหารสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและต้องการจะช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผนวกกับทั้งสองแห่งนี้ยังขาดแคลนหน้ากากอนามัยมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรและนักเรียน สำหรับกิจกรมในการแจกหน้ากากอนามัยนี้ ทางบริษัทฯ มีนโยบายจะพยายามแจกทุกอาทิตย์เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม

“ท้ายสุดนี้อยากจะฝากถึงประชาชนคนไทยให้ใส่หน้ากากอนามัย มั่นล้างมือบ่อยๆ ถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องออกไปไหน แต่ถ้าจำเป้นต้องออกไปอย่าเดินทางไปที่สุ่มเสี่ยง ชุมชนแออัด หรือพื้นที่ที่มีอากาศปิด และรับประทานสมุนไพรไทยเช่นฟ้าทะลายโจร เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 และขอให้ทุกคนรักษาเนื้อรักษาตัว เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปได้ด้วยกัน”คุณศักย์ศรณ์กล่าวทิ้งท้าย

นางปัณฑารีย์ บุญแรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า ทางโรงเรียนมีนักเรียนอยู่ 1,280 คน ซึ่งได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19 มากเพราะสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่บริเวณใกล้กับคลัสเตอร์ของโควิด ดังนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องป้องกันตามระบบทุกประการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตนมีความรู้สึกปลาบปลื้มที่ทางบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งถือเป็นองค์กรแรกและองค์กรเดียวที่นำหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้นมามอบให้กับทางโรงเรียน

ซึ่งทางโรงเรียนจะนำหน้ากากอนามัยที่ได้รับมอบครั้งนี้ มอบให้กับคุณครูที่ปรึกษาไว้คอยดูแลสำหรับนักเรียนที่อาจจะมีการลืมหรืออาจจะไม่สะอาด รวมถึงไม่เหมาะสม และหน้ากากอนามัยจำนวนหนึ่งจะมอบให้กับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

“อย่างไรก็ตาม เราทีมงานผู้บริหารขอเป็นตัวแทนของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รวมถึงนักเรียนทั้งหมด ขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด”ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวปิดท้าย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *