บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด รุดมอบแมส 2,500 ชิ้นชุมชนใหญ่ย่านคลองกุ่ม ตัดตอนการระบาดโควิด-19

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด นำโดยคุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด,และคุณบรรพต โพธิ์ทอง ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการตลาด รวมทั้งคณะทำงานโครงการ SKYMED NEW GEN มอบหน้ากากอนามัย 2,500 ชิ้น ให้กับชุมชนหมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศน์กว่า900 หลังคาเรือน

คุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ครั้งนี้ได้นำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับชุมชนหมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศน์ จำนวน 2,500 ชิ้น พร้อมกับทราบว่าทางชุมชนแห่งนี้มีจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จำนวนมาก อีกทั้งยังมีผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ทางบริษัทฯ เห็นความสำคัญจึงนำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับชุมชนแห่งนี้เพื่อช่วยป้องกันเชื้อโควิด-19

“อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าที่จะนำหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ซึ่งจะมีทีม skymed new gen เป็นผู้หาพื้นที่ดังกล่าวเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนคนไทย”

ในส่วนของวัคซีนโควิดที่ทางรัฐบาลกำลังฉีดอยู่ในขณะนี้ ถ้ามีโอกาสควรจะฉีดเพราะจะได้สร้างภูมิต้านทานในตนเอง นอกจากนี้อยากจะแนะนำให้ทานพวกพืชสมุนไพรไทย เช่น ฟ้าทะลายโจร ที่มีผลงานวิจัยออกมายืนยันว่าสามารถช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ได้

ท้ายสุดคุณศักย์ศรณ์ฝากถึงประชาชนว่า อยากจะแนะนำพี่น้องประชาชนเวลาออกเดินทางไปไหนมาไหน ขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ อย่าไปในพื้นที่ที่เสี่ยง และลองหาซื้อฟ้าทะลายโจรตามร้านยาทั่วไปมาทานเสริมเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงต้านทานเชื้อโรคได้

ด้าน คุณประไพ สุขสำราญ ประธานชุมชนหมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศน์ และประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศน์ กล่าวว่า หมู่บ้านแห่งนี้เป็นชุมชนใหญ่มีจำนวน 900 หลังคาเรือน มีประชากรจำนวน 5,000 คน แบ่งเป็นผู้ชายจำนวน 3,000 คน และผู้หญิงจำนวน 2,000 คน มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 20 คน และมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งทางชุมชนก็มีการประกาศเสียงตามสายเตือนคนในชุมชนเกี่ยวกับเรื่องโควิด-19 อยู่ตลอดเวลา โดยจะให้ทุกคนเวลาออกจากบ้านต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง และนอกจากนี้ถ้ามีคนในบ้านติดเชื้อโควิด-19 ให้รีบแจ้งอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.)และคณะกรรมการในชุมชนทันทีอย่าปิดบังเพราะจะช่วยไม่ทันกัน

“ขอเป็นตัวแทนชุนชนหมู่บ้านคลองกุ่มนิเวศน์ ขอบคุณบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัดที่นำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับทางชุมชนในครั้งนี้ ซึ่งเราจะนำมาแจกจ่ายให้คนในชุมชนเพื่อสวมใส่ป้องกันเชื้อโควิด-19เวลาออกจากบ้าน” คุณประไพกล่าวทิ้งท้าย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *