ศย.กลาง ร่วมกับสถานทูตนิวซีแลนด์ จัดอบรมทางไกลผ่านจอภาพให้ความรู้กฎหมายเยาวชนและครอบครัวของประเทศนิวซีแลนด์

ศย.กลาง ร่วมกับสถานทูตนิวซีแลนด์ จัดอบรมทางไกลผ่านจอภาพให้ความรู้กฎหมายเยาวชนและครอบครัวของประเทศนิวซีแลนด์

          เมือวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๔๕ – ๑๑.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางร่วมกับสถานทูตนิวซีแลนด์ จัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเยาวชนและครอบครัวของประเทศนิวซีแลนด์ (อบรมทางไกลผ่านจอภาพด้วยโปรแกรม Zoom และ Facebook live ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ) โดยมี นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายประกอบไปด้วย ผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบที่พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ผู้พิพากษาและผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ผู้พิพากษาและผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว อธิบดีกรมพินิจ ตลอดจนผู้ที่สนใจ เป็นจำนวนกว่า 700 คน

          การบรรยายดังกล่าวมีเนื้อหาถึงที่มาของระบบยุติธรรมสำหรับเยาวชนในประเทศนิวซีแลนด์ บทบาทหน้าที่ของตำรวจและผู้พิพากษาในคดีเยาวชน การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด บทบาทของการประชุมกลุ่มครอบครัว การมีส่วนร่วมของชุมชน สิทธิของผู้เสียหายในคดีเยาวชน สถิติและแผนงานในอนาคต  เพื่อเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์และเป็นการเพิ่มศักยภาพในองค์ความรู้ ด้านบริหารจัดการคดีและกระบวนวิธีพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัวให้มีมาตรฐานสากล

          การบรรยายครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก

-Phil Dinham OBE Director youth Justice System Development, Orango Tamariki  

-His Honour Judge Walker Principal Youth Court Judge

-Assistant Commissioner,Bill Searle New Zealand Police 

-Senior Sergeant Caroline Bailey, acting Manager Youth and Schools, Community Partnership and Prevention, New Zealand Police

-ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมรับฟัง

#ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

#สถานทูตนิวซีแลนด์ #กฎหมายเยาวชนและครอบครัวของประเทศนิวซีแลนด์

#ศาลอุทธรณ์

#ศาลฎีกา

#กรมพินิจ

          ————————————————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *