ผู้การฯคัมภีร์ รุดลงใต้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวใต้

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมคณะทำงาน เดินทางลงภาคใต้ เพื่อรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนของกลุ่มเกษตรสร้างสรรค์สังคมใหม่ จังหวัดกระบี่ โดยมี นายโยคินธ์ คำวงศ์ ประธานกลุ่มเกษตรสรรค์สร้างสังคมใหม่ และคณะชาวบ้านที่เดือดร้อน ให้การต้อนรับและร้องเรียนความเดือดร้อน

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า ตนมีความตั้งใจจะพยายามออกพบชาวบ้านทั่วประเทศเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนพร้อมกับรณรงค์เรื่องการสร้างความปรองดองของคนในชาติด้วย ในครั้งนี้ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมเยือนชาวบ้านกลุ่มเกษตรสรรค์สร้างสังคมใหม่เพื่อมารับฟังปัญหาความเดือดพร้อมช่วยหาแนวทางแก้ไข โดยปัญหาของพี่น้องกลุ่มนี้คือเรื่องของที่ดินทำกิน

“นอกจากจะมารับฟังปัญหาพร้อมแสดงแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง แล้วยังถือโอกาสนี้มาพูดเรื่องความปรองดองของคนในชาติ รวมถึงความหวังที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้ด้วยสันติวิธี ซึ่งตรงกับแนวทางชั้นต้นของคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดด้วย โดยการทำงานถวายสถาบันทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ ยังมีการระดมทุนจากต่างประเทศมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องคนไทยด้วย”

“เรามองในฐานะพี่น้องคนไทย แผ่นดินนี้เป็นของเราทุกคน แล้วจะทำอย่างไรที่จะสร้างแผ่นดินนี้ให้เจริญรุ่งเรืองและเป็นของเราอย่างแท้จริง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องยากอยู่ที่มือมนุษย์เพียงแต่ว่าเราจะรวมกันอย่างไรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้หากเราเอาใจเป็นใหญ่แล้วรวบรวมเอาความจริงใจมาช่วยกัน ตนคิดว่าต้องสำเร็จและเชื่อว่าเร็วๆ นี้อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอย่างแน่นอน”นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์กล่าวทิ้งท้าย

นายโยคินธ์ คำวงศ์ ประธานกลุ่มเกษตรสรรค์สร้างสังคมใหม่ กล่าวว่า  ปัญหาของพวกเราคือการไม่มีที่ทำกินจึงรวมตัวกันเรียกร้องกับรัฐบาลให้ทำตามนโยบายของรัฐและให้แก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินเพื่อให้คนไทยได้มีที่ดินทำกิน โดยสมาชิกเริ่มแรกของกลุ่มเกษตรสรรค์สร้างสังคมใหม่มีประมาณ  511 คน แต่ปัจจุบันเหลือประมาณ 300 คน เพราะถูกกระทำให้กลัวและถูกอำนาจของรัฐข่มเหง ซึ่งตนจะผลักดันเรื่องสิทธิที่ดินทำกินด้วยการให้พี่น้องเกษตรกรร่วมมือกันเรียกร้องและช่วยกันเปลี่ยนแปลวสังคมให้ดีขึ้น

“สำหรับปัญหาเรื่องที่ดินทำกินเป็นปัญหามายาวนาน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรผ่านสภาไปยังฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินโดยนายกฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าให้ลงนามในการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าตรวจสอบพื้นที่และยกเลิกสัญญาที่มิชอบกับบริษัทไทยอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัด ทั้งนี้ ตนอยากจะฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ด้วย”นายโยคินธ์กล่าว

#SkyMed #SkyCrop #SkyHerb #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyTime #คัมภีร์ #คัมภีรญาณนนท์ #ลูกหลานพระเจ้าตาก #ที่ดิน #ทวงคืนแผ่นดิน #สร้างความปรองดอง

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *