บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด มอบหน้ากากอนามัย 5,000 ชิ้น แก่สน.ดินแดงและ12 ชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลน-ป้องกันโควิด-19

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด นำโดยคุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ,คุณบรรพต โพธิ์ทอง ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการตลาดและ คุณศศน์นัธ เทพกิจ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านแพทย์แผนประยุกต์ รวมทั้งคณะทำงานโครงการ SKYMED NEW

Read more