เดินหน้าแจกหน้ากากอนามัยทั่วกรุงเทพ

พนักงานบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, คณะทำงานโครงการ SKYMED NEW GEN และโครงการ KIDDEE-พอเพียง เดินหน้านำหน้ากากอนามัยแจกให้กับประชาชนบริเวณตลาดบางเขนและโดยรอบ ตามดำริของ นาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และยังคงเดินหน้าแจกหน้ากากอนามัยต่อไป ภายใต้กิจกรรม Kiddee-พอเพียง ปันน้ำใจแจกหน้ากากอนามัย เพื่อช่วยบรรเทาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 #SkyMed #SkyCrop 

Read more