กยท.รับสมัครผู้จัดการหน่วยธุรกิจ

กยท. เปิดรับสมัครผู้จัดการหน่วยธุรกิจ (BU) ตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม 2563

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจ (BU) จำนวน 1 อัตรา ต้องการผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบริหาร การค้า ตลาด อุตสาหกรรม และการรับรองมาตรฐานไม้เศรษฐกิจ ตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม 2563

          นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยทXกล่าวว่า กยท. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจ (BU) เข้ามาบริหารงานในหน่วยธุรกิจของ กยท. ให้ก้าวหน้าตามภารกิจ คือต้องหารายได้เพื่อเลี้ยงตัวเองขององค์กร และเพื่อขับเคลื่อนให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจ ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ

          ดังนี้ ต้องสำเร็จการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมเกษตร และการตลาด มีศักยภาพในการนำนโยบายของฝ่ายบริหารมาสู่ภาคปฏิบัติได้ วิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ทั้งภายในและระหว่างประเทศ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ที่สำคัญ หากผู้สมัครมีความรู้ในเรื่องการรับรองมาตรฐานไม้เศรษฐกิจ และพลังงานทดแทนจะนำมาพิจารณาเป็นพิเศษ และผู้สมัครต้องเคยมีประสบการณ์ด้านบริหารงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในหน่วยงานที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทต่อปี  ทั้งนี้ จะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 54 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร และสามารถทำงานให้กับ กยท. ได้เต็มเวลา

          ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ www.raot.co.th  หรือติดต่อสอบถามโทร 02-433-2222 ต่อ 147-148 โดยจัดส่งเอกสารใบสมัคร พร้อมหลักฐานมาทางไปรษณีย์  ทาง E-mail : personel.hr@rubber.mail.go.th   หรือมายื่นได้ด้วยตนเองที่ การยางแห่งประเทศไทย ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม 2563  

                                                      ———————————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *