กยท.เปิดศูนย์ร้องทุกข์ COVID19

กยท. เปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ยางพารา จากผลกระทบ COVID-19

          การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ยางพารา จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยเกษตรกร สถาบันเกษตรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านยางพาราจากสถานการณ์ดังกล่าว สามารถติดต่อแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์และปัญหา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ ปัญหาเรื่องรายได้ เรื่องระเบียบและการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของ กยท. และเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อ supply chain ยางพารา ทั้งนี้ กยท. บริการรับเรื่องร้องทุกข์ปัญหายางพาราฯ  ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

          โดยสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น.- 19.00 น. ผ่านหมายเลข 02-4335772, 02-4353469 และ ช่วงเวลา 19.00 – 22.00 น. โทร. 096-020-8663 และ 061-431-9060

อย่างไรก็ตาม หากต้องการสอบถามเรื่องโครงประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง สามารถติดต่อโดยตรงไปยังเบอร์ของโครงการ ฯ โทร. 02-433-2222 ต่อ​ 252, 253, 255, 257, 260 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

                                                   ———— ——————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *