ขอเชิญร่วมกิจกรรม “มหกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เทิดไท้องค์ราชัน”

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด โดย นาวาอากาศเอง(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “มหกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เทิดไท้องค์ราชัน” ในวันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ลานกิจกรรมตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแสดงรำรอแงงถวายพระพรของกลุ่มสตรี อ.รามัน จ.ยะลา จำนวน ๑๐๐ คน, การแสดงศิลปะป้องกันตัว(สีลัด), รำมโนราห์, การแสดงลิเกฮูลู ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ๓ จังหวัดชายแดนใต้และร่วมช้อปสินค้าพื้นเมืองจากพี่น้อง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *