นาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ มอบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานและทุนการศึกษา 3 จชต. พร้อมเปิดเวทีเสวนาสร้างความปรองดองของคนในชาติหวังรวมใจคนไทยเป็นหนึ่ง

บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าภายใต้ชื่อ SKYMED และ คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จัดกิจกรรมมอบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานพุทธ คริสต์ และอิสลาม ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 51 แห่ง และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ณ โรงเรียนศรีชีวันวิทยา ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมจัดกิจกรรมเวทีเสวนาสร้างความปรองดองของคนในชาติ

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด (เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าชื่อ SKYMED) และประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กล่าวว่า จุดประสงค์การจัดกิจกรรมเวทีเสวนาสร้างความปรองดองของคนในชาติ มอบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อจะช่วยส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความปรองดองสามัคคีให้เกิดขึ้นกับพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในครอบครัวของประเทศไทย และเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์หรือทำนุบำรุงศาสนสถาน รวมถึงช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่มีการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วย

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าไปถึงพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่เพื่อสร้างความสุข สร้างความรู้รักสามัคคีให้เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยน้อมถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเพื่ออุทิศให้กับบรรพบุรุษในทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย

นาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ ได้กล่าวถึงความปรองดองของคนในชาติว่า ทุกคนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นคนจีน ไทย อิสลาม หรือชนชาติใด มีความเกี่ยวดองเป็นญาติกันโดยสายเลือด อะไรที่ให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกัน มีความคิดไม่เหมือนกันได้เพราะเป็นเสน่ห์ในความแตกต่างอย่างเป็นเอกภาพ อย่างไรก็ตาม ความปรองดองของคนในชาติมีความเป็นไปได้ถ้าทุกคนคิดว่าเป็นญาติกัน ทั้งนี้ วันนี้ดีใจที่เห็นภาพพระภิกษุ พระเถรานุเถระ อิมาม และบาบอ ที่กรุณาเมตตามาช่วยเพราะเห็นความตั้งใจจริงของเรา

สำหรับแผนต่อไปของตนจะมาสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ แห่งที่ 1 บ้านนายวาเด็ง ปูเต๊ะ พระสหายแห่งสายบุรีของในหลวงร.9 ต.ปะเสยาวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี และแห่งที่ 2  โรงเรียนศรีชีวันวิทยา ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา เพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ และนอกจากนี้จะนำอุปกรณ์การศึกษามามอบให้กับลูกหลานของพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

ท้ายสุดนี้นาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ฝากถึงคนไทยเกี่ยวกับเรื่องของความปรองดองของคนในชาติว่า เป็นหน้าที่ของเราทุกคนต้องสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นให้ได้ สร้างความรู้รักสามัคคีให้เกิดขึ้นให้ได้ สร้างความมั่นคงต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้ได้ เพราะเป็นการสร้างชาติ ซึ่งเชื่อว่าเป็นบุญมหาศาลที่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บรรพชนของพวกเรา รวมถึงพระศาสดาของทุกศาสนาด้วย

ด้าน พระมนตรี ฐิตสาโร รองเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ตัวแทนพระภิกษุที่มารับมอบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานกล่าวว่าศาสนสถานของที่วัดถือว่าไม่ทรุดโทรมมากสามารถบูรณปฏิสังขรณ์ได้ แต่ปัจจัยในการนำมาใช้บูรณะไม่เพียงพอ โดยจะได้ปีละ 1 ครั้งจากกฐินและบางส่วนได้มาจากญาติโยมมาถวายปัจจัยเพื่อช่วยสมทบทุนบูรณะวัด ทั้งนี้ เงินที่ได้ในครั้งนี้จะนำไปซื้ออิฐ หิน ปูน เพื่อนำมาก่อสร้างศาลาและเมรุของทางวัด

 สำหรับการมอบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ดีของทุกศาสนาทั้งศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ เพราะจะได้ช่วยทำนุบำรุงศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธที่มีจำนวนน้อย ซึ่งถือว่าผู้การคัมภีร์ได้ทำนุบำรุงศาสนารวมถึงให้พระพุทธศาสนายังคงอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปด้วย

ทางด้าน อาแซ กะดะแซ อิมามมัสยิดของต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา ตัวแทนของมิสยิดที่มารับมอบทุนกล่าวว่า สำหรับเงินที่ได้รับในครั้งนี้จะนำไปให้นักเรียนของโรงเรียนศรีชีวันวิทยาที่เป็นลูกกำพร้าหรือยากจน โดยเด็กนักเรียนในโรงเรียนมีประมาณ 150 คน เป็นเด็กที่ขาดทุนทรัพย์ประมาณ 70 %  ทั้งนี้ ยังไม่เคยมีหน่วยงานอื่นเข้ามาให้การช่วยเหลือเลย ผู้การฯคัมภีร์ถือเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่เข้ามาช่วยเหลือมอบทุนให้กับศาสนสถานและนักเรียนของโรงเรียน

ทั้งนี้ ตนในฐานะเป็นตัวแทนของอิมามต้องขอขอบคุณท่านที่มอบทุนให้กับมัสยิดและนักเรียน นักศึกษา ที่มีการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพราะที่โรงเรียนศรีชีวันวิทยาเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนยากจนจำนวนมาก ดังนั้น การที่มาช่วยมอบทุนให้ในครั้งนี้จะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนต่อหรือดำรงชีวิตต่อไป

และท้ายสุด สาลีนา หามะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพัฒนาวิทยากร อ.รามัน จ.ยะลา ตัวแทนนักเรียนที่มารับทุน กล่าวว่า สำหรับโรงเรียนพัฒนาวิทยากรยังไม่เคยได้รับทุนจากหน่วยงานใดเลยที่จะเข้ามามอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนครั้งนี้เป็นครั้งแรกซึ่งตนรู้สึกดีใจมากที่ได้รับเลือกให้รับทุน เงินที่ได้ตนจะนำไปใช้เป็นทุนในการเรียนศึกษาต่อไป และตนอยากจะขอขอบคุณท่านนาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์มากๆ ที่ได้มอบทุนให้กับนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *