AIAเพิ่มบริการใหม่พิเศษแก่ลูกค้าช่วงCOVIDแพร่ระบาด

เอไอเอ ประเทศไทย เพิ่มบริการใหม่พิเศษแก่ลูกค้าเอไอเอ ที่ได้รับสิทธิการใช้บริการ Medix ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

 กรุงเทพมหานคร, 13 เมษายน 2563 – เอไอเอ ประเทศไทย เปิดตัวบริการใหม่พิเศษเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์เอไอเอ ที่ได้รับสิทธิการใช้บริการ Medix ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อช่วยคลายความกังวลและให้การสนับสนุนในช่วงการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง เอไอเอ และ Medix ประกอบด้วย บริการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดสำหรับผู้ป่วยที่เพิ่งหายจากโรค COVID-19 การปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญในสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  การสนับสนุนการจัดการโรคประจำตัว และบริการอีเมลด่วนสำหรับ COVID-19

นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้เราต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความท้าทายในหลายด้าน รวมถึงการดำเนินชีวิตของประชาชนคนไทยทุกคน เอไอเอ ในฐานะบริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศตระหนักถึงความท้าทายในช่วงเวลานี้ จึงได้ร่วมมือกับ Medix ซึ่งเป็นพันธมิตรทางด้านสุขภาพและการแพทย์ของเอไอเอ เพิ่มบริการพิเศษให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ของเอไอเอที่ได้รับสิทธิการใช้บริการ Medix เพื่อให้อุ่นใจในยามที่ต้องเผชิญกับวิกฤต COVID-19 โดยผู้ถือกรมธรรม์เอไอเอต้องมีผลตรวจยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19และได้รับการรักษาจนออกจากโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีอาการเจ็บป่วยหรือความผิดปกติอันเป็นผลมาจากการติดเชื้อ COVID-19 หลงเหลืออยู่

สำหรับ บริการที่เปิดใหม่ประกอบด้วย 1.บริการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดสำหรับผู้ป่วยที่เพิ่งหายจากโรค COVID-19 เป็นบริการให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่เพิ่งหายป่วยจากโรคCOVID-19 โดยบริการดังกล่าวจะครอบคลุมการสนับสนุนดูแลจนลูกค้ากลับสู่สภาวะปกติ ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำวิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย รวมถึงการสนับสนุนดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วย

2.การปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญในสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดย Medixจะดำเนินการเป็นตัวแทนของลูกค้าในการขอคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับโลกและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ เพื่อพัฒนาแผนการฟื้้นฟูสมรรถภาพที่่ครอบคลุุมและเหมาะกับลูกค้า รวมถึงการสนับสนุนระยะไกลเพื่อดำเนินการตามแผนพักฟื้นที่วางไว้ โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการกลับไปติดเชื้ออีก

3.การสนับสนุนการจัดการโรคประจำตัว กรณีผู้ป่วยมีโรคประจำตัว โดย Medix จะดำเนินการเป็นตัวแทนของลูกค้าในการขอคำปรึกษาจากแพทย์ อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคปอด โรคภูมิต้านตนเอง โรคข้อและรูมาติสซั่ม และโรคหัวใจ โดยลูกค้าสามารถสอบถามข้อสงสัยได้โดยไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน ช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อการสัมผัสและติดโรค COVID-19อีกทั้งยังสามารถช่วยบรรเทาความกังวลของลูกค้าลงไปได้

4.บริการอีเมลด่วนสำหรับ COVID-19 ซึ่งเป็นบริการสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรค COVID-19 ผ่านช่องทางอีเมล covid19-thailand@medix-asia.com โดยเราจะมีทีมผู้ให้บริการทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาของ Medix พร้อมทำหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูล ความรู้ และความเห็นเฉพาะทางแก่ลูกค้าหรือผู้ป่วย

“นายเอกรัตน์ กล่าวว่า บริการพิเศษดังกล่าว ถือเป็นการช่วยคลายความกังวล และสนับสนุนให้ลูกค้าของเราได้รับการดูแลรักษาที่ดีที่สุดจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับโลก ซึ่งปัจจุบันทีมงานบริหารทางการแพทย์ของ Medix มีจำนวนทั้งสิ้นกว่า 300 คน รวมทั้งมีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพชั้นนำระดับโลกกว่า 4,000 คน และโรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายอีกกว่า 2,000 โรงพยาบาล ซึ่งทำให้ลูกค้าของเอไอเอเชื่อมั่นได้ว่า ถึงแม้เราต้องอยู่ในภาวะเสี่ยงจากโรค COVID-19 และเราทุกคนต่างต้องเว้นระยะห่างทางสังคม ก็ไม่ได้แปลว่าคุณต้องอยู่ตัวคนเดียว เอไอเอ เรายังคงยืนหยัดอยู่เคียงข้างลูกค้าเสมอ ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’ ของทุกคนในประเทศไทย”

            สำหรับบริการพิเศษนี้ เปิดให้ใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 โดยผู้ถือกรมธรรม์เอไอเอ สามารถตรวจสอบสิทธิการใช้บริการได้ที่ โทร. 02-026-8717 หรือ อีเมล aiathailand-cs@medix-asia.com

หมายเหตุ

– สิทธิในการรับบริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่กลุ่มบริษัทเอไอเอ และ Medix กำหนด โดยเงื่อนไขและระยะเวลาการให้บริการอาจปรับเปลี่ยนได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า   ส่วนการให้บริการจะเป็นไปตามที่ Medix กำหนด 

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการอื่นๆของ Medix ได้ที่ https://www.aia.co.th/th/help-support/Medix.html

– Medix เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ เอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดย Medix

                     ——————————————————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *