น.อ.(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ถวายผ้าป่าตั้ง “มูลนิธิพิทักษ์พระพุทธศาสนา”พร้อมถวายปัจจัย 880,000 บาท เป็นทุนตั้งมูลนิธิฯ

17 เมษายน 2564 : นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และประธานไวยยาวัจกรของสถานีวิทยุโทรทัศน์ธรรมมาธิปไตย DDTV เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงานถวายผ้าป่าเพื่อตั้ง “มูลนิธิพิทักษ์พระพุทธศาสนา” และน้อมถวายปัจจัยจำนวน 880,000 บาท แด่หลวงปู่เสน ปญญาธโร เจ้าอาวาสวัดป่าหนองแซง ประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อตั้งมูลนิธิฯ ณ วัดหนองป่าแซง จ.อุดรธานี

นอกจากนี้ยังมี พลอากาศเอก ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศคนแรกของกองทัพอากาศไทย อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด อดีตผู้อำนวยการโครงการฝนหลวง ฯลฯ ผู้ก่อตั้ง บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, คุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, ดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และคณะ ร่วมเดินทางมาถวายผ้าป่าในครั้งนี้ด้วย

มูลนิธิพิทักษ์พระพุทธศาสนาเป็นดำริของหลวงปู่เสน ปญญาธโร เจ้าอาวาสวัดป่าหนองแซง จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งมูลนิธิพิทักษ์พระพุทธศาสนานั้นเพื่อพิทักษ์พระพุทธศาสนา, เพื่อเป็นทุนในคดีที่พระ/วัดเกิดข้อพิพาท และเพื่อสนับสนุนกิจการของพระพุทธศาสนา โดยมีพลตรี ม.ร.ว.วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ เป็นประธานที่ปรึกษา ดร.ทรงเดช มโนจินดา ประธานมูลนิธิธัมม พุทธะ ประธานอุปถัมภ์และศ.ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์ เป็นรองประธานฯ/ เลขานุการ

ภายในงานยังจัดงานเสวนาในหัวข้อ “พระพุทธศาสนาในปัจจุบันกับการตั้งมูลนิธิเพื่อพิทักษ์พระพุทธศาสนาจะเป็นประโยชน์หรือป้องกันภัยพระพุทธศาสนาได้อย่างไร” โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย พระปลัดณรงค์ฤทธิ์ อุปรกฺขิโต,น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์, ส.ส.นิยม เวชกามา, น.อ.(พิเศษ) วินัย เสวกวิ และ ทนายราเชนทร์ ศิวะเสาร์แก้ว พิธีกรดำเนินการ

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และประธานไวยยาวัจกรของสถานีวิทยุโทรทัศน์ธรรมมาธิปไตย DDTV กล่าวว่า วันนี้มาร่วมกิจกรรมของชมรมพิทักษ์พระพุทธศาสนาที่จัดตั้งมูลนิธิพิทักษ์พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นดำริของหลวงปู่เสน ปญญาธโร ที่อยากจะให้มีมูลนิธิฯ นี้ขึ้นมา พอทราบเรื่องก็มีความยินดีที่จะเข้าช่วยพร้อมกับให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้ เพื่อจะส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกัน

และ เนื่องจากในวันที่ 17 เมษายนของทุกปี เป็นวันสำคัญสำหรับคนไทยซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ นอกจากนี้ยังเป็นวันประสูติของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ซึ่งตนขออุทิศบุญกุศลในครั้งนี้ให้แด่ทั้งสองพระองค์ด้วย

“คนไทย 94.6 % นับถือศาสนาพุทธ ถือว่าเป็นศาสนาหลักประจำชาติก็ได้ ซึ่งหน้าที่ของการช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่ของครอบครัวเป็นหลัก พ่อแม่ ปู่ย่า ตายายได้เวลาอันเหมาะสมที่จะพาลูกหลานเข้าวัด ทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นการฝึกให้เด็กมีจิตใจดีเป็นกุศล อีกทั้งยังเป็นการสร้างเด็กให้เป็นคนดีต่อไปในอนาคตอีกด้วย เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญเรื่องของการสร้างคนดี รู้จักบาปบุญคุณโทษ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีพรหมวิหาร 4 ลดความเกลียดชัง ลดความขัดแย้ง รู้จักให้อภัย และมีความรักใคร่ปรองดอง”ผู้การฯ คัมภีร์กล่าวทิ้งท้าย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *