บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด มอบหน้ากากอนามัย 2,500 ชิ้น ชุมชนพื้นที่สีแดงเข้มคลองเตย หวังช่วยป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด นำโดยคุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และคุณบรรพต โพธิ์ทอง ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการตลาด รวมทั้งคณะทำงานโครงการ SKYMED NEW GEN มอบหน้ากากอนามัย 2,500 ชิ้น ให้กับชุมชนเขตคลองเตย โดยมี นายประเทืองวิทย์ ดีใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นตัวแทนผู้รับมอบ

คุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้นำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับพี่น้องชุมชนเขตคลองเตยจำนวน 2,500 ชิ้น เพราะชุมชนคลองเตยเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีประชากร 110,000 คน มีผู้ติดเชื้อ 3,000 คน ด้วยเหตุนี้เองทางบริษัทฯ จึงได้นำหน้ากากอนามัยมามอบให้พี่น้องชุมชนเขตคลองเตยไว้ป้องกันเชื้อโควิด-19

“สาเหตุที่คนในชุมชนคลองเตยติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากเพราะเป็นชุมชนที่มีบ้านพักอาศัยแออัดรวมถึงมีหลายชุมชนได้แก่ ชุมชน 70 ไร่, ชุมชนล็อก1-6, ชุมชนบ้านมั่นคง เป็นต้น และนอกจากนี้ยังมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเกินไปจึงทำให้เชื้อแพร่ระบาดได้รวดเร็ว”

 “หวังว่าที่ทางบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัดนำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับพี่น้องในชุมชนคลองเตยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน และตนขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนซึ่งช่วงนี้โรคโควิด-19 ระบาดกันทั่วโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทย เดินทางไปไหนมาไหนขอให้ระมัดระวังตัวเอง สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆ รวมถึงอย่าเดินทางไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยง ทั้งนี้ ถ้าหากทางบริษัทฯ สามารถช่วยเหลือทาด้านใดได้ก็ยินดีจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทย”คุณศักย์ศรณ์ กล่าวทิ้งท้าย

นายประเทืองวิทย์ ดีใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย กล่าวว่า สำหรับพื้นที่เขตคลองเตยมีชุมชนทั้งหมด 46 ชุมชน โดยแบ่งเป็นชุมชนที่จดทะเบียนตามระเบียบราชการจำนวน 39 ชุมชน และชุมชนที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการกับราชการจำนวน 7 ชุมชน มีบ้านพักอาศัยจำนวน 47,500 หลังคาเรือน ประชากรในพื้นที่มีจำนวน 110,000 คน เป็นประชากรของชุมชนประมาณ 85,000 คน และประชากรแฝงจำนวน 25,000 คน

สำหรับประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-19 มีจำนวน 3,000 คน ผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อจำนวน 4,500 คน ซึ่งในจำนวนนี้ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือทั้งในเรื่องการตรวจเชิงรุกและการฉีดวัคซีน รวมถึงนำตัวไปรักษายังโรงพยาบาลสนามด้วย

อย่างไรก็ตาม ตนในนามของสำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานครต้องขอขอบคุณบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด หรือ สกายเมดที่นำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับพี่น้องชาวคลองเตย ทั้งนี้ ทางสำนักงานเขตคลองเตยจะนำไปมอบให้กับชาวคลองเตยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงกับสถานการณ์โควิดต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *