ผู้การฯ คัมภีร์ ถวายแผ่นพระคาถาพระเจ้าตากสิน ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วย คุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายปฏิบัติการ , คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์  รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายการเงิน ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทฯ ได้แก่ คุณบรรพต โพธิ์ทอง, ดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์(โพธิ์เงิน) และ คุณศศน์นัธ เทพกิจ รวมทั้ง คุณสุดารัตน์ ขำสกุล หัวหน้าฝ่ายเลขานุการประธานกรรมการบริหาร ร่วมจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และถวายแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาฯ ให้กับศาลพระเจ้าตากสินมหาราช ฯ ณ โบสถ์น้อย วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า ตนและคณะผู้บริหารฯ ถือโอกาสเดินทางมาทำบุญพร้อมกับถวายแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาฯ ให้กับศาลพระเจ้าตากสินมหาราช ฯ ณ โบสถ์น้อย วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ซึ่งถือว่าวัดนี้มีประวัติศาสตร์อย่างยาวนานและมีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยตรง

“ตนรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้รับพระเมตตาจากท่านเจ้าคุณ ท่านเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ผู้ปกครองวัดได้ให้เข้ามาทำบุญโดยอัญเชิญแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาฯ มาประดิษฐานภายในโบสถ์น้อย ทั้งนี้ สิ่งสำคัญในการมาครั้งนี้ถือเป็นวันดีที่ได้มีโอกาสมากราบสักการะบูชาพระเจ้าตากสินมหาราชท่านผู้ทรงกอบกู้เอกราชให้บ้านเมืองของเรา และได้ยกแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา และวัดอรุณฯ แห้งนี้มีความเกี่ยวเนื่องหลายเรื่องที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านตั้งแต่ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ด้วย”

ท้ายสุดนี้ผู้การฯคัมภีร์ ได้กล่าวถึงความภูมิใจในแผ่นดินไทยว่า “ทุกประเทศที่พัฒนาประชาชนจะมีความสำนึกในประวัติศาสตร์บ้านเมืองทั้งหมดและที่ผ่านมาเคยพูดมาหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องของบุญคุณูปการของพระมหากษัตริย์และบรรพชนหลายท่านที่ได้สูญเสียชีวิตสละเลือดเนื้อเพื่อรักษาแผ่นดินให้เรา ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานอยากให้ลูกหลานภูมิใจในแผ่นดินไทย ทั้งนี้ ประชาชนของประเทศที่พัฒนาจะมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นซึ่งเป็นการสร้างแรงกระตุ้นในการที่จะช่วยกันพร้อมกับร่วมมือกันในการพัฒนาประเทศ และสร้างความปรองดองของคนในชาติอีกด้วย”

#SkyMed #SkyCrop #SkyMedNewGen #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyTime #SkyHerb #GoldenTime #SkyMedCare #พระเจ้าตากสิน #วัดอรุณ #วัดแจ้ง #ชุมชน #โบสถ์น้อย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *