เมืองเศรษฐกิจพอเพียง มอบหน้ากากอนามัยชุมชนชุมชนเรวดีฯ ย้ำคนไทยการ์ดอย่าตกระมัดระวังตัวเองให้ดี

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด โดยคุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์  รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน พร้อมด้วย ดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์(โพธิ์เงิน) ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทฯ คุณสุดารัตน์ ขำสกุล หัวหน้าฝ่ายเลขานุการประธานกรรมการบริหาร และคณะทำงานโครงการ SKYMED NEW GEN มอบหน้ากากอนามัยให้กับชุมชนฝั่งติวานนท์ ภายใต้กิจกรรม SKYMED NEWGEN ปันน้ำใจ สู่สังคม กับการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน 5 ล้านชิ้นทั่วประเทศ ตามดำริของนาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด โดยมีคุณวิมลศิริ  มีสมสังข์ กรรมการชุมชนเรวดีฝั่งติวานนท์ เป็นผู้รับมอบ

คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์  รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับชุมชนเรวดีฝั่งติวานนท์ ภายใต้กิจกรรม SKYMED NEWGEN ปันน้ำใจ สู่สังคม แจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน 5 ล้านชิ้นทั่วประเทศ ตามดำริของนาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหารฯ

“การนำหน้ากากอนามัยมามอบในครั้งนี้ตนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งได้มีโอกาสมาพบปะกับประธานอสม. และกรรมการชุมชนเรวดีฝั่งติวานนท์จึงทราบว่า ที่ผ่านมามีคนในชุมชนติดเชื้อโควิด-19 ตอนนี้รักษาหายหมดแล้วจนไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19เลย แต่ทว่า ยังมีความต้องการและขาดแคลนหน้ากากอนามัย ดังนั้นทางบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด จึงนำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับคนชุมชนนี้”

“อยากฝากถึงประชาชนทุกคน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ยังคงดำเนินการอยู่ต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งล่าสุดมีสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดขึ้นใหม่ด้วย จึงอยากให้ทุกคนระมัดระวังตัวเองให้ดี รักษาการ์ดของตนเองให้มั่นคงอยู่เสมอ โดยการสวมหน้ากากอนามัย การใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆ การเว้นระยะห่าง แล้วถ้าเป็นไปได้ทานยาสมุนไพรไทย เช่น ฟ้าทะลายโจร, กระชายขาว เพื่อช่วยป้องกันโรคโควิด-19อีกทางหนึ่งด้วย” คุณธริชยากล่าวทิ้งท้าย

คุณวิมลศิริ  มีสมสังข์ กรรมการชุมชนฝั่งติวานนท์ กล่าวว่า ตนเป็นตัวแทนของชุมชนเรวดีฝั่งติวานนท์ มีประชากรผู้ติดเชื้อโควิด-9 ประมาณ 100 คน แต่รักษาหายหมดแล้ว ทั้งนี้ ในเรื่องของหน้ากากอนามัยทางชุมชนยังมีความต้องการและขาดแคลน ซึ่งในฐานะตัวแทนชุมชนรู้สึกดีใจและขอขอบพระคุณมากที่ทางบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด นำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับชุมชน ซึ่งยังเล็งเห็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพชาวบ้านในชุมชน และให้ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ไม่ละเลยและละทิ้งคนในชุมชน

#SkyMed #SkyCrop #SkyMedNewGen #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyTime #GoldenTime #SkyMedCare #SkyHerb #หน้ากากอนามัย #แมส #Covid19 #โควิด19 #สู้ภัย #ไทยชนะ #ติวานนท์ #ปันน้ำใจสู่สังคม

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *