ผู้การฯคัมภีร์ เป็นประธานงานพิธีเททองหล่อพระ-รูปเหมือนพระมหาคณานัมธรรมปัญฐาธิวัตร

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และตัวแทนวงศ์ญาติผู้สืบสายสกุล ณ ราชสีมา พร้อมด้วยที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทฯ ได้แก่ ดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์ (โพธิ์เงิน) ,คุณสุริยา โพธิ์เงินรวมทั้ง คุณสุดารัตน์ ขำสกุล หัวหน้าฝ่ายเลขานุการประธานกรรมการบริหาร ,คุณสุชานันท์ จำจดและคุณนันท์นภัส ปองเพียร เป็นประธานร่วมในงานพิธีเททองหล่อพระพุทธธยานอนัมปฏิมากรและรูปเหมือนพระมหาคณานัมธรรมปัญฐาธิวัตร(เจริญ ดิ๊นเจี๊ยวมหาเถระ)อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายรูปที่11 อดีตเจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร ปฐมบูรพาจารย์วัดธรรมปัญญารามบางม่วง และนอกจากนี้ยังให้สัมภาษณ์สดผ่านช่อง DDTV เกี่ยวกับพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีประธานร่วมได้แก่ คุณปฐมพงศ์ สูญจันทร์ สส.แบ่งเขตจังหวัดนครปฐมเขต 4 และคุณบุญเอี่ยม เตชะสำราญ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวรมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการและนายกเตชะสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และตัวแทนวงศ์ญาติผู้สืบสายสกุล ณ ราชสีมา กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสำคัญนอกจากจะมาทำบุญน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ที่มีคุณูประการใหญ่กับชาติไทยแล้วยังได้มีโอกาสมาที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นวัดอาธรรมนิกายซึ่งส่วนตัวและครอบครัวพยายามที่จะทำนุบำรุงสถานที่ที่เป็นสถานนิกกายตามที่เคยกล่าวไว้แล้วว่า แผ่นดินนี้สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงกอบกู้มาให้ เราก็ถวายเป็นพระพุทธบูชา 

“ตนมีความสุขที่ได้มาเจอญาติธรรมทุกท่าน พ่อแม่พี่น้องทุกคนมาด้วยจิตใจอันเดียวกันคือมาทำบุญ ถวายสดับปกรณ์เพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินหาราชพร้อมกับมาร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และมีการสนทนากันเสมือนได้พบคนดี การมาพบปะกันในวันนี้จึงถือเป็นบุญใหญ่”ผู้การฯกล่าว

ท้ายสุดนี้ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ ได้กล่าวฝากถึงทุกคนว่า การที่ได้เกิดเป็นครอบครัวของคนไทยนั้นเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดรวมถึงเรื่องของพระพุทธศาสดาและสถาบันพระมหากษัตริย์จนแยกไม่ออกในเรื่องของวัฒนธรรมและประเพณี อาทิเช่น การไหว้ วันพืชมงคล หรือเรื่องของความเชื่อที่มาตั้งแต่โบราณกาล รวมทั้งเรื่องพระพุทธศาสนาในความเชื่อของพราหมณ์ฮินดูที่เข้ามาเกี่ยวข้อง การแห่นางแมวขอฝน ตนมองว่าเป็นภาพความน่ารัก ซึ่งถือเป็นคนไทย อย่ามองไปว่าเป็นความงมงาย ทั้งหมดเป็นเสน่ห์เป็นความเชื่อ ตนอยากให้วัฒนธรรมประเพณีต่างๆกลับมาอีกครั้งเพราะเป็นความสวยงามของไทย และอยากจะขอฝากถึงพี่น้องคนไทยทุกคน เรื่องของสำนึกในความเป็นครอบครัวคนไทยเป็นเรื่องสำคัญ เด็กทุกคนต้องศึกษาในเรื่องประวัติศาสตร์และมีความรำลึกในบรรพบุรุษ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ทรงคุณูปการต่อประเทศ บรรพชนทุกคนทั้งมีและไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ แต่ทุกท่านมีส่วนร่วมในการสร้างหรือเสียสละในแผ่นดินนี้ ดังนั้นพวกเราจึงต้องยกย่องทุกท่าน

#SkyMed #SkyCrop #SkyMedNewGen #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyTime #SkyHerb #GoldenTime #SkyMedCare #คณะปวงชน #พระเจ้าตาก #คัมภีร์

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *