พล.อ.อ.ธีร์ศิลป์และครอบครัว ถวายแผ่นพระคาถาพระเจ้าตากสินและทำบุญวันเกิด ณ วัดพระยาทำวรวิหาร

พลอากาศเอก ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ บิดาผู้ก่อตั้งบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วยนาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหารฯและประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์, คุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ, คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน, คุณนพนท คัมภีรญาณนนท์ ผู้อำนวยการใหญ่, ดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์ (โพธิ์เงิน) ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทฯ รวมทั้ง คุณสุดารัตน์ ขำสกุล หัวหน้าฝ่ายเลขานุการประธานกรรมการบริหาร ร่วมจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และถวายแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาให้กับศาลพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของ พลอากาศเอก ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ พร้อมถวายปัจจัยเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่สามเณรจำนวน 5 ทุนและมอบหน้ากากอนามัยให้กับชุมชนวัดพระยาทำ ณ วัดพระยาทำวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กล่าวว่า วันที่ 16 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อ พลอากาศเอก ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ จึงได้ถือโอกาสมาถวายแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถา ซึ่งจะมีการมอบให้กับวัดทั่วประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับพระเจ้าตากสิน

นอกจากมาถวายแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาแล้วยังได้ถวายปัจจัยให้แก่สามเณรจำนวน 5 รูป ที่บางองค์อาจจะเป็นเด็กนักเรียน หรือเด็กที่มีความสนใจในธรรมะ ทั้งนี้ ตนต้องการให้ทุกศาสนาใช้ศาสนสถานของท่านเป็นที่ตั้งในการชักชวนเด็กเข้าในศาสนาเพราะเชื่อว่าการที่เด็กได้มีโอกาสเข้าวัดหรือโบสถ์หรือมัสยิดจะสามารถขัดเกลาให้เป็นคนดี และมีจิตสาธารณะ โดยเฉพาะศูนย์กลางพระพุทธศาสนาก็อยากจะสนับสนุน เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะดำรงรักษาไว้ ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และมอบหน้ากากอนามัยให้กับชุมชนวัดพระยาทำ

ท้ายสุดนี้ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ ได้กล่าวว่า “ในฐานะบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เราได้ประกาศเจตนารมณ์เรื่องนี้เป็นหลักมานาน โดยเอาเรื่องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์รวมถึงความสุขของพี่น้องในชาติเป็นที่ตั้ง การที่มีส่วนหรือการเข้ามามีความผูกพันในกิจกรรมต่างๆ ในทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม ชาติ บ้านเมือง และเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องสำคัญ เป็นการกระทำสร้างความผูกพัน ความเป็นครอบครัวคนไทย ตนไม่อยากให้เรื่องนี้ถูกปล่อยปะละเลยไป ยังคงมีความมุ่งมั่นตลอดเกี่ยวกับต้องทำนุบำรุงพร้อมช่วยกระตุ้นให้เกิดจิตใต้สำนึกแก่พี่น้องประชาชนและลูกหลานด้วย

ด้าน คุณประพัฒน์ จันทรทอง ประธานชุมชนวัดพระยาทำ กล่าวว่า เราเป็นชุมชนที่มี 152 ครัวเรือน มีประชากรอยู่รวมกันประมาณ 540 กว่าคน ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พอสมควร ซึ่งในการที่ทางบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัดนำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับชุมชนในครั้งนี้ ตนรู้สึกดีใจมากที่ยังมีหน่วยงานเอกชนที่ยังเห็นความสำคัญของชุมชนวัดพระยาทำ อย่างไรก็ต้องกราบขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

#SkyMed #SkyCrop #SkyMedNewGen #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyTime #SkyHerb #GoldenTime #SkyMedCare #พระเจ้าตากสิน #วัดพระยาทำ #ทำบุญวันเกิด #แผ่นศิลา #พระคาถา

เรียบเรียงและเขียนโดย น.ส.ชนันรัตน์ ศรีรุ่งสุขจินดา

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.