มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ ไอคอนสยาม เมืองสุขสยามจัดงาน “ชัยพัฒนาแฟร์” ภายใต้แนวคิด “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานทีตั้งแต่วันนี้ – 5 ธ.ค. ศกนี้ 

มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ ไอคอนสยาม เมืองสุขสยามจัดงาน “ชัยพัฒนาแฟร์” ภายใต้แนวคิด “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที สร้างแรงบันดาลใจ ผ่านโครงการพัฒนาทั่วไทย 4 ภาค  สืบสานโครงการในพระราชดำริให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ตั้งแต่วันนี้ – 5 ธ.ค. ศกนี้   ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Read more

วงการบันเทิงไทยจีน จับมือกัน ร่วมพลักดันธุรกิจบันเทิง เพิ่ม “โอกาสและศักยภาพความร่วมมือในวงการอุตสาหกรรมวิทยุ และโทรทัศน์ระหว่างจีน-ไทย”ในวาระครบรอบ 47 ปี “จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”

วงการบันเทิงไทยจีน จับมือกัน ร่วมพลักดันธุรกิจบันเทิง เพิ่ม “โอกาสและศักยภาพความร่วมมือในวงการอุตสาหกรรมวิทยุ และโทรทัศน์ระหว่างจีน-ไทย”ในวาระครบรอบ 47 ปี “จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” สำนักงานวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติจีน (National Radio and Television Administration) หรือ NRTA ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย, บริษัท เซนจูรี่ ยูยู เทคโนโลยี

Read more

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ผนึก กรมส่งเสริมการเกษตร  ดีแทคยกระดับเกษตรกรยุคใหม่ เดินหน้าโค้งสุดท้ายคัดเลือกเกษตรกรรอบ 10 คน

            คุณพิรชัย เบญจรงคกุล กรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กล่าวว่า มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ในกลุ่มเบญจจินดา ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และดีแทค (DTAC) เดินหน้าโค้งสุดท้ายโครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2565  รอบ 10 คนสุดท้าย ภายใต้แนวคิด “เกษตรนวัตกรรม เพื่อความสุขยั่งยืน”  สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกษตรกร ที่มีศักยภาพในการเป็นต้นแบบเกษตรกรยุคใหม่ที่ให้ปรับตัวกับกระแสการเปลี่ยนแปลง สามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน  

Read more

CPF ผนึกพลังคู่ค้า SMEs เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน เสริมสร้างห่วงโซ่อาหารโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดอบรมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันสำหรับคู่ค้าธุรกิจ SME (CAC Training for CPF’s SMEs Supplier 2022)  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ให้กับคู่ค้า SME จำนวนกว่า160 บริษัท

Read more

“โครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เติมเต็ม ‘เด็กกำพร้า’ ด้วย ‘ครอบครัว’ พร้อมปลูกฝังให้เติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคม

“โครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม เกิดขึ้นจากการที่ ท่านประธานอาวุโส คุณธนินท์  เจียรวนนท์  ได้รับการถ่ายทอดจาก ดร.โทมัส หยี นักวิชาการด้านการเกษตรจากประเทศไต้หวัน  ที่กล่าวไว้ว่า สถิติอาชญากรรมในประเทศไต้หวัน ผู้กระทำผิดส่วนใหญ่ มีประวัติเป็นเด็กกำพร้าจากสถานสงเคราะห์ เพราะเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ขาดความรัก ความอบอุ่น ขาดความผูกพัน เป็นเหมือนระเบิดเวลาของสังคม ควรหาครอบครัวช่วยดูแลทดแทนพ่อแม่ที่เด็กขาดไป การทำให้เด็กๆ เติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่น อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี อยู่ในชุมชนที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม มีสถาบันครอบครัวและชุมชนเป็นแกนหลัก พัฒนา

Read more

4 หน่วยงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายจัด “โครงการเฝ้าระวังภัยเทศกาลลอยกระทง” ปลอดภัย 100 เปอร์เซนต์

นายอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผู้อำนวยการร่วมด้วยช่วยกัน  มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด  ภายใต้กลุ่มเบญจจินดา เปิดเผยว่า มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันฯ ร่วมกับ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก สน.วังทองหลาง และ กต.ตร.สน.วังทองหลาง  ได้จัดโครงการเฝ้าระวังภัยเทศกาลลอยกระทง ปี 2565  โดยวัดพระราม 9 ฯ เป็น 1 ใน จุดลอยกระทงที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร

Read more

กลุ่มบริษัทยูนิไทย-ซียูอีแอล จัด“UNITHAI- CUEL Run for Charity 2022 วิ่งด้วยใจ มอบให้โรงพยาบาล”

กลุ่มบริษัทยูนิไทย-ซียูอีแอล จัดกิจกรรมการวิ่งการกุศล “UNITHAI- CUEL Run for Charity 2022 วิ่งด้วยใจ มอบให้โรงพยาบาล” รายได้หลังค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลแหลมฉบัง  1.2 ล้านบาท ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี ดร.อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซียูอีแอล จำกัด และประธานคณะกรรมการจัดงานวิ่ง พร้อมด้วย

Read more

“ซีพีเอฟ” มุ่งมั่นถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างความมั่นคงทางอาหารให้เยาวชน สานต่อ“โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ก้าวสู่ปีที่ 35

“โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ก้าวสู่ปีที่ 35 ซีพีเอฟ มุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างความมั่นคงทางอาหารให้เยาวชน ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษ ที่ผ่านมา “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและเกษตรกรในชนบทห่างไกลทั่วประเทศ กลายเป็นหนึ่งในโครงการที่ร่วมบรรเทาปัญหาขาดแคลนโปรตีน สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต ทั้งร่างกายและสมองของเยาวชนในชนบทได้อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการที่ดีแก่เด็กนักเรียน

Read more

“วราวุธ” ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในงาน GCNT Forum 2022 รวมพลังภาคธุรกิจนำพาประเทศไทย ก้าวสู่สังคม Carbon Neutrality

เมื่อวัน 2 พฤศจิกายน 2565) เวลา 11.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เข้าร่วมการประชุมผู้นำความยั่งยืนประจำปี GCNT Forum 2022 ภายใต้แนวคิด Accelerating Business Solutions

Read more

รัฐ-เอกชนชั้นนำ ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิต-ธุรกิจ ผ่าน 4 งานมหกรรมแสดงสินค้า EdTeX, e-Biz Expo, OEM Manufacturer Expo และ InterCare Asia 2022 ตอบโจทย์การศึกษา– สร้างแบรนด์สินค้า – ดูแลสุขภาพวัยเกษียณ

เอ็น.ซี.ซี.ฯ จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตและธุรกิจ ผ่าน 4 งานมหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรม “EdTeX 2022 (เอ็ดเท็ค 2022), e-Biz Expo 2022 (อีบิสเอ็กซ์โป 2022), OEM Manufacturer Expo 2022 (โออีเอ็ม แมนูแฟคเจอร์เรอ เอ็กซ์โป 2022) และงาน InterCare

Read more