“เฉลิมชัย” แจงชัด ประมูลยางโปร่งใส สุจริตไม่ผิดกฎหมาย พร้อมมอบ “ประภัตร” แจงแนวทางการป้องกันโรคลัมปี สกิน

          เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงญัตติอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล พร้อมแสดงวิทัศน์ กรณีการระบายยางพารา ณ รัฐสภา ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีการดำเนินงานที่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ ซึ่งกระบวนการทั้งหมด จนไปสู่การประมูลในครั้งที่ 3 และมีการเซ็นสัญญา จะต้องผ่านคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย หรือเรียกว่า

Read more

บจท.ปลื้ม ชาวอีสานอีกกว่าพันคนได้ที่ทำกิน

พี่น้องเกษตรกรอีสานกว่า 1,000 คน เฮ บิ๊กป้อมมอบสุข มอบสิทธิในที่ดินทำกิน             เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเป็นประธานในพิธี มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ พร้อมมอบเอกสารสิทธิ สปก. 4-01 ให้กับราษฎรจำนวนกว่า 1,000 ราย ตามนโยบายรัฐบาลเรื่องลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

Read more

กมธ.แก้จนฯสว.แนะแผนฟื้นฟูชุมชนจากผลกระทบจากโควิด-19

กมธ.แก้จนฯ แนะรัฐนำเงินกู้บริหารแหล่งน้ำขนาดเล็กแก้หนี้จากทุกกองทุน กมธ.แก้จน วุฒิสภา แนะรัฐนำเงินกู้บริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กแก้หนี้โดยรวมหนี้จากทุกกองทุน และแก้ปัญหาใต้ ย้ำทุกโครงการควร ให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการนำเสนอ ไม่ใช่ภาครัฐคิดให้           นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน วุฒิสภา แถลงเสนอแผนงานโครงการที่สนับสนุนเงินกู้ 4 แสนล้านบาทตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่า รัฐบาลควรนำมาใช้บริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็ก

Read more

กทท.แจง กรณีหน้ากากอนามัยเตรียมส่งออกที่ ทลฉ.

กทท.แจง กรณีหน้ากากอนามัยเตรียมส่งออกที่ ทลฉ.           การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ขอเรียนชี้แจงกรณีปรากฏเป็นข่าวทางสื่อ Social Media ว่ามีการกักตุนหน้ากากอนามัยเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) นั้น จากการลงพื้นที่ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำท่าเรือแหลมฉบัง ได้ดำเนินการตรวจสอบตู้สินค้าจำนวน 4 ตู้พบว่าสินค้าดังกล่าวเป็นของ บริษัทฯ เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ส่งออก “หน้ากากอนามัยทางการแพทย์” ที่มีลิขสิทธิ์ส่งขายในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

Read more

รมช.มนัญญา โชว์ผลงานซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตรของสหกรณ์ซึ่งนำมาจัดจำหน่ายในชูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โดยมี พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  ณ บริเวณหน้าตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 10 มีนาคม 2563  โครงการซูเปอร์มารเ์ก็ตสหกรณ์ โดยนโยบายของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ริเริ่มให้พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นจุดจําหน่ายสินค้าเกษตรของสหกรณ์ที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่างๆ เช่น ข้าวสาร นม

Read more