อาจารย์ ม.เกษตร แนะเกษตรกรรายย่อยปรับการเลี้ยงฟื้นการผลิต พร้อมย้ำหมูติดเชื้อ ASF ไม่ติดต่อสู่คนกินได้

อาจารย์หมอ ม.เกษตรศาสตร์ ให้ความมั่นใจผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย โรค ASF ป้องกันได้ ต้องรู้และเข้าใจปรับปรุง ฟาร์มป้องกันพาหะนำโรค เลี้ยงได้ อย่างปลอดภัย พร้อมยืนยัน โรค ASF ไม่ติดต่อสู่คน ผู้บริโภคไม่ต้องกังวลใจ เน้นปรุงสุกก่อนทุกครั้ง การกินสุกๆดิบๆ ไม่ถูกสุขอนามัย เสี่ยงเป็นไข้หูดับ              ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์ รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

Read more

ซีพีเอฟ มอบของขวัญปีใหม่ คู่ค้า SMEs ต่อเวลาให้เครดิตเทอม 30 วัน หนุนการฟื้นตัวรับโอกาสใหม่อย่างเข้มแข็ง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าขยายเวลาโครงการ Faster Payment ให้เครดิตเทอมภายใน 30 วันแก่คู่ค้า SMEs เพิ่มอีก 3 เดือน รวมทั้งสิ้น 18 เดือนที่ดำเนินโครงการฯ เพื่อสนับสนุนให้คู่ค้า SMEs จำนวน 6 พันราย

Read more

สัตวแพทย์ ยืนยัน ASF ไม่ติดต่อสู่คน ยึดหลักปรุงสุกก่อนรับประทาน เลือกซื้อเนื้อหมูจากร้านมาตรฐาน

สัตวแพทย์ ย้ำโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever : ASF) ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในหลายประเทศขณะนี้ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงเฉพาะในสุกรเท่านั้น แต่ไม่ติดต่อไปสู่คน  เน้นเลือกซื้อสินค้าปลอดภัยจากร้านที่มีสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK”  หลีกเลี่ยงรับประทานเนื้อหมูที่สุกๆดิบๆ และปรุงสุกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย             ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย ให้ข้อมูลว่า ถึงแม้ว่าโรค ASF จะไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน แต่นับเป็นโรคที่ติดต่อร้ายแรงในสุกรที่สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการผลิตสุกร

Read more

ซีพีเอฟ ติดอันดับบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ “ESG 100” เป็นปีที่ 5     

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับคัดเลือกเป็นบริษัทจดทะเบียนกลุ่มหลักทรัพย์   ESG 100 ประจำปี 2564 จากสถาบันไทยพัฒน์ สะท้อนการบริหารจัดการธุรกิจด้วยความโปร่งใสโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment Social and Governance : ESG) เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน               

Read more

ครม. ไฟเขียวโครงการประกันรายได้ยาง ระยะ 3 เทงบกว่า 10,000 ลบ. เตรียมจ่ายเงินชดเชย ธ.ค. 64 นี้พร้อมตั้ง “กุลเดช” เป็นประธานบอร์ด

คณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะ 3 เทงบ 10,065.69 ล้านบาท ให้เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศกว่า 1.8 ล้านราย เตรียมจ่ายเงินชดเชยรายได้ 2 งวดแรกให้ชาวสวนยางภายในเดือน ธันวาคมนี้ พร้อมแต่งตั้ง”นายกุลเดชพัวพัฒนกุล” เป็นประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยคนใหม่แทนคนเก่าที่หมดวาระ             นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะรัฐมนตรีเข้าร่วม โดยที่ประชุมเห็นชอบผ่านโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่

Read more

แม็คโคร ร่วมมือกรมปศุสัตว์ พัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสู่โคเนื้อคุณภาพสูงสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ รองรับเทรนด์บริโภคเนื้อมาแรง

แม็คโคร ร่วมมือกรมปศุสัตว์ พัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสู่โคเนื้อคุณภาพสูงสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ รองรับเทรนด์บริโภคเนื้อมาแรง ตอกย้ำการเป็น Beef Destination บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม MOU กับ กรมปศุสัตว์ บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ และ       ธ.ก.ส. พัฒนาโคเนื้อคุณภาพสูงจากฝูงโคนม สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทย เฉลี่ย 10,000-20,000 บาทต่อตัว

Read more

ซีพีเอฟ ชู 4 ปัจจัยสำคัญ หัวใจหลักสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงไก่เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ แนะ 4 หัวใจหลักความสำเร็จในการเลี้ยงไก่เนื้อ คือ ป้องกันโรคเคร่งครัด  ยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์  ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสำนึก ตระหนักรู้อย่างรับผิดชอบด้วยวัฒนธรรมองค์กร ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ สด สะอาด ปลอดภัย ครองใจคนไทยหลายคนมายาวนานจนถึงปัจจุบัน             นายสัตวแพทย์พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล รองกรรมการผู้จัดการ

Read more

มูลนิธิชัยพัฒนา ลงนามความร่วมมือ ในการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์”อีสท์ เวสท์ ซีด”เปิดตัวชุดปลูกผัก “จันกะผัก ส่งรักปีเสือ 2565”

พิธีลงนามความร่วมมือ ในการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา และ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และเปิดตัวชุดปลูกผัก “จันกะผัก ส่งรักปีเสือ 2565” วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา หม่อมหลวงจิรพันธุ์

Read more

ซีพีเอฟ ติดอันดับดัชนีความยั่งยืน “DJSI” ต่อเนื่อง 7 ปีซ้อน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับคัดเลือกเป็น สมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และเป็น 1 ใน 3 ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (Food

Read more

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครทุนเรียนฟรี ปวส. ป.ตรี กว่า 107 ทุน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครทุนเรียนฟรี ปวส. ป.ตรี กว่า 107 ทุน หนุนทายาทเกษตรกรสานต่ออาชีพพระราชทานพร้อมนำเทคโนโลยีต่อยอดการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือมหาวิทยาลัยชื่อดังและสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรทั่วประเทศ มอบทุนการศึกษา  ปี 2565 เรียนต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรี ด้านสัตวแพทย์และการเกษตร  107 ทุน   หวังสร้างคนรุ่นใหม่นำความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาต่อยอดสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพเกษตรกรรมและการเลี้ยงโคนม พร้อมส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาภาคเกษตรและระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็ง             นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

Read more