“SUN” เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

SUN ผู้ผลิตผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” เปิดงาน “งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6” เพื่อพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมเกษตรยั่งยืน วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ ไร่ตะวันหวาน (SUN VALLEY) อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่               นายสนิท ศรีสุวรรณ กรรมการบริหาร บริษัท

Read more

กรมชลฯ เตรียมศึกษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่มาศ ชี้เพิ่มน้ำต้นทุน ช่วยยกคุณภาพชีวิตให้ชาวเชียงดาวนับพันครัวเรือน

กรมชลประทานเร่งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำห้วยแม่มาศ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ มุ่งเพิ่มน้ำต้นทุนให้ภาคครัวเรือน ภาคเกษตร หวังเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ให้ราษฎร 5 หมู่บ้านในตำบลปิ้งโค้ง อ.เชียงดาว กว่า 5,000 ครัวเรือน นายมหิทธิ์ วงศ์ษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน  เปิดเผยว่า ราษฎรบ้านปางโม่ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ใช้แหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค บริโภค

Read more

ชาวเชียงดาวเตรียมเฮรับอ่างเก็บน้ำห้วยแม่มาศ อันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

กรมชลฯ เผยราษฎรต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว ประสบภัยแล้งต่อเนื่อง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาก่อสร้างอ่างฯห้วยแม่มาศ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ ความจุ 2.57 ล้าน ลบ.ม. ช่วยเป็นแหล่งเก็บน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้ไม่ขาดแคลนตลอดปี อีกทั้งเป็นแหล่งน้ำให้ความชุมชื่นแก่พื้นที่ป่าและเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับดับไฟป่าอีกด้วย ราษฎรมีความต้องการอ่างเก็บน้ำ พร้อมสร้างปี 2569 คาดแล้วเสร็จปี ’71               ​นายกฤตพล รชตเมธานนท์ นายอำเภอเชียงดาว กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

Read more

กรมหม่อนไหมจับมือ 18 หน่วยงาน ในจังหวัดสุรินทร์ ขับเคลื่อนหม่อนไหมภายใต้โครงการ “ไหมพันล้านแก้จนคนสุรินทร์”

พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม ร่วมกับนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off โครงการ “ไหมพันล้านแก้จนคนสุรินทร์” ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านตะเคียน หมู่ที่ 14 ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนางจิตติพร จินดาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4

Read more

“พัชรวาท ”เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดโลกเดือด เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2567

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี โดยมี พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี และผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกิจกรรม พร้อมกับได้ปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณด้านหน้ากรมป่าไม้               พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

Read more

อธิบดีกรมหม่อนไหม ติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายแผนการดำเนินงานและโครงการในจังหวัดแพร่

เมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม ลงพื้นที่ตรวจราชการที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ แพร่  เพื่อติดตามผลดำเนินงานการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกรมหม่อนไหม ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน โดยมีนายพิชัย เชื้องาม ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 นายแดนชัย แก้วต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ แพร่ และนายสุชาย ศิริมาตร

Read more

อธิบดีกรมหม่อนไหมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

          พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยนายพิชัย เชื้องาม ผู้อํานวยการสํานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 และนายสุชาย ศิริมาตร ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเชียงราย ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกรในพื้นที่บ้านร่องส้าน ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อดูสภาพพื้นที่ในการทำแผนพัฒนางานด้านหม่อนไหมแบบครบวงจร สนองนโยบายและข้อสั่งการของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหมและขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ “พะเยาโมเดล”

Read more

กรมหม่อนไหมร่วมติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

          พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วย นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม นางสาววนิดา สุวรรณสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 5 นายประยุทธ จันทร์เหม ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม ร่วมติดตามคณะร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า

Read more

กรมหม่อนไหมจับมือกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และ เทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา พัฒนาอาชีพหม่อนไหมในจังหวัดพะเยา

          วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหม่อนไหมในจังหวัดพะเยา ระหว่างกรมหม่อนไหม กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และระหว่างกรมหม่อนไหม กับเทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยนางกัญญาณัฐ สุทธวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลงิม โดยมี นายพิชัย เชื้องาม ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 นายแดนชัย แก้วต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ

Read more

กรมหม่อนไหมกลั่นกรองงานวิจัยหม่อนไหม ปี 2567ส่งเสริมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของเกษตรกร

          นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยหม่อนไหม ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านหม่อนไหม ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่หม่อนไหม ซึ่งร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยหม่อนไหม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนกยูงสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กรมหม่อนไหม และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2567 กรมหม่อนไหมได้มีการพิจารณาการนำเสนอผลงานวิจัย

Read more