BKI ส่งเสริมการศึกษาให้เข้าถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล

BKI ส่งเสริมการศึกษาให้เข้าถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางวรัญญา เทพสาร ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน พร้อมด้วยพนักงานของสาขาเชียงใหม่ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพรินเตอร์ พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน และเครื่องเขียนต่างๆ รวมมูลค่า 142,250 บาท  เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง เป็นโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่

Read more

เน็ต ตจว. ใช้งานโตขึ้น “ติ๋ว” ตัวแทนขายดีแทคเล่าผ่านจากหมู่บ้านเล็กๆ ในภาคเหนือ

เน็ต ตจว. ใช้งานโตขึ้น “ติ๋ว” ตัวแทนขายดีแทคเล่าผ่านจากหมู่บ้านเล็กๆ ในภาคเหนือ           ร้านค้าหลายพันแห่งในหมู่บ้านห่างไกลทำหน้าที่เป็นตัวกลางสำคัญในการเชื่อมต่อและยกระดับชีวิตผู้คนในชุมชนผ่านบริการโทรคมนาคมทุกๆ วัน “ติ๋ว” หรือ วีรยุทธ พุทธวงค์ ในวัย 34 ปี จะตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อเตรียมตัวเปิดร้านค้าให้ทันกับลูกค้ากลุ่มแรก ซึ่งจะแวะเวียนมาเติมเงินโทรศัพท์มือถือหรือซักถามข้อสงสัยเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ในช่วงเช้าก่อนไปทำงาน ร้านของเขานั้นตั้งอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ของอำเภอพาน ในจังหวัดเชียงราย โดยวีรยุทธ

Read more