สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับตรง 2565

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบรับตรง)  คุณสมบัติ ผู้สมัครวุฒิการศึกษา : ระดับ ม.6/ปวช. หรือ เทียบเท่า เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 17 มิถุนายน 2565 สาขาที่เปิดรับ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร และสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ,คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า,

Read more