ซีพีแรม รับมอบประกาศเกียรติคุณงานวันสตรีสากล 65ในการสนับสนุนงานกระทรวง พม.

 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มอบประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัท ซีพีแรม จำกัด ที่ให้การสนับสนุนด้านอาหารพร้อมรับประทาน เบเกอรี่และน้ำดื่มในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสตรี ร่วมตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยได้รับเกียรติ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (คนกลาง) มอบใบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ พร้อมด้วยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ที่ 2 จากขวา) ซึ่งมีนายภุริปพัฒน์ ภัทรติมานนท์ ผู้จัดการแผนกบริหารภาพลักษณ์องค์กร  บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) ตัวแทนซีพีแรมเข้ารับมอบ ณ  ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กระทรวง พม. เมื่อเร็วๆ นี้  

          ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัท ซีพีแรม จำกัด ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวง พม. อย่างต่อเนื่อง อาทิ ช่วงวิกฤตโควิดจัดส่งและมอบอาหาร น้ำดื่ม เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม เป็นต้น

                                       —————————————

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *