ดอนเมืองโทล์ลเวย์ ใจดีจัดทีม’ชุดปฎิบัติงานพิเศษช่วยเหลือผู้ใช้ทางและยานพาหนะเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม

เปิดตัวโครงการ:ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย เอ็มดีป้ายแดงแห่งดอนเมืองโทล์ลเวย์ ใจดีจัดทีม’ชุดปฎิบัติงานพิเศษ’ ซึ่งเป็นทีมที่พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ทางและยานพาหนะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม. ออกเดินสายสาธิตและให้คำแนะนำเรื่องการดับเพลิงและให้ความรู้เรื่องการหนีไฟอย่างถูกต้องให้กับสถานศึกษาและชุมชนฟรี!  ผู้นำชุมชนและผู้บริหารร.ร. ใดสนใจ กริ๊งกร๊างมาที่แผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม โทร. 02-792-6524-26หรือ csr@tollway.co.th ได้เลยจ้า…

        

                                      

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.