ซีพีเอฟ เปิด CPF RD Center รับคณะจาก MIDA โชว์ Future Foods หนุนความมั่นคงอาหาร

          ดร.ลลานา ธีระนุสรณ์กิจ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านนวัตกรรมอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ต้อนรับ Ms. Manjit Kaur Balkar ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีอาหารและอุตสาหกรรมจากฐานทรัพยากร ของหน่วยงานพัฒนาการลงทุนแห่งมาเลเซีย (Food Technology and Resource Based Industries Division of Malaysian Investment Development Authority – MIDA) และคณะผู้บริหาร MIDA  ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร หรือ CPF RD Center วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาการพัฒนานวัตกรรมอาหาร และการแปรรูปอาหารที่ทันสมัย รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร ที่พัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัยฯ เช่น ผลิตภัณฑ์ Meat Zero ผลิตภัณฑ์ Probiotic เป็นต้น

          ทั้งนี้ คณะผู้บริหารจาก  MIDA มาเยี่ยมชมเรียนรู้การดำเนินธุรกิจของซีพีเอฟจะได้นำไปพัฒนาและกำหนดแนวทางส่งเสริมการลงทุน เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านอาหารมาดำเนินธุรกิจในประเทศมาเลเซีย เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และขับเคลื่อนความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน.

                                      ——————————————-

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *