บุคลากรกลุ่มเบญจจินดาเข้ารับรางวัลประทาน “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 2565”

บุคลากรกลุ่มเบญจจินดาเข้ารับรางวัลประทาน “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 2565”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงโปรดให้ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ ในการประทานรางวัล ไตรสรณะบูชา”พระเสมาสยาม” แด่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 2565  ณ อาคารหอประชุม ม.ว.ก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย   เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

          ในปีนี้ คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัท เบญจจินดา ได้เข้ารับรางวัลประทานประจำปี 2565 สาขาผู้ประกอบการอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา (โล่สีทอง)  โดยการจัดงานฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย องค์กรและภาคีเครือข่าย ได้คัดเลือกและคัดสรร พร้อมเชิดชูและประกาศเกียรติคุณบุคลากรในแต่ละสายอาชีพที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  พร้อมประกาศเกียรติคุณแด่บุคลากรสายวิชาชีพแต่ละสาขาและสำหรับสามเณร ยุวพุทธ จิตอาสา (โล่สีเงิน) ผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา สังคม และประเทศชาติ ด้วยพร้อมกัน

                                      ———————————-

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *