กลุ่มเบญจจินดาขอแสดงความยินดี กับดร.ประกอบ จิรกิติ

กลุ่มเบญจจินดาขอแสดงความยินดี กับดร.ประกอบ จิรกิติ รับตำแหน่ง ประธานสมาพันธ์นักสะสมตราไปรษณียากรโลก คนล่าสุด

กลุ่มเบญจจินดา ขอแสดงความยินดี ต่อ ดร. ประกอบ จิรกิติ  บุคคลสำคัญในวงการสะสมตราไปรษณียากรของไทย ซึ่งได้รับตำแหน่งระดับโลก  เป็นประธานสมาพันธ์นักสะสมตราไปรษณียากรโลก Fédération Internationale de Philatélie (FIP)  คนล่าสุด

          ดร.ประกอบ เป็นผู้ที่คุณูปการ ต่อวงการนักสะสมตราไปรษณียากรของประเทศไทย โดยหนึ่งในผลงานสำคัญ ใน 2561   ในฐานะนายกสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   พร้อมด้วยสมาคมฯ ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และผู้เกี่ยวข้อง ได้เป็นประเทศเจ้าภาพ จัดงานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. 2561 (Thailand 2018 World Stamp Exhibition)   ซึ่งการจัดงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีตามวัตถุประสงค์ ในการเผยแพร่และยกระดับการสะสมตราไปรษณียากรของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งนำเสนอเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยให้ต่างชาติได้รู้จักผ่านดวงตราไปรษณียากรในแต่ละยุคสมัย

                                                  ——————————-

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *