กลุ่มเบญจจินดา จัดกิจกรรม “BCG Race for the Challenge” วิ่งการกุศล รายได้นำเข้ามูลนิธิมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ฯ

เมื่อวันอาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา   คุณวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่  กลุ่มเบญจจินดา  เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ BCG Race for the Challenge  ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มเบญจจินดา  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งระยะ 5 กม. และระยะ 10 กม รวมกว่า 1,000 คน

          สำหรับรายได้ทั้งหมดจากกิจกรรมดังกล่าว พร้อมรายได้สมทบจากผู้บริหารพนักงานกลุ่มเบญจจินดา และพันธมิตร รวม 800,000 บาท  จะนำไปบริจาคให้แก่ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ในการยกระดับการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนให้ได้รับมาตรฐานที่ดีทั่วประเทศ

          โดยนอกจาก ผู้บริหาร และพนักงาน กลุ่มเบญจจินดา เข้าวิ่งในครั้งนี้แล้ว ได้มีพันธมิตรร่วมวิ่งด้วยจาก Huawei, TCC Industry and Engineering, Hewlett-Packard, Palo Alto, PPlus Vision, HikVision, Nokia, NW ก้าวไกลอุตสาหกรรม และ VMWare

                                          —————————————-

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *