ชาวบ้านเคียนซา ทวงความเป็นธรรม รุกหนัก หลังโดนดองเรื่องจัดสรรที่ดินทำกิน รอนาน 8 ปี

ชาวบ้านเคียนซา ทวงความเป็นธรรม รุกหนัก หลังโดนดองเรื่องจัดสรรที่ดินทำกิน รอนาน 8 ปี ราษฎรหลายพันครอบครัว ลำบากแสนสาหัส ไร้ที่อยู่และที่ทำกิน ตกอยู่ในสภาพผู้ยากไร้ ยื่นหนังสือถึงบิ๊กป้อม ช่วยบันดาลความหวัง

ปัญหาเรื่องการไร้ที่อยู่และที่ดินทำกินของราษฎร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งรอความหวังจะได้มีที่ดินเป็นของตัวเอง และต้องคอยมานานถึง 8 ปี ถึงวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้า

ล่าสุด อดีตผู้ใหญ่บ้าน ชาคฤช ศรีภิรมย์มิตร พร้อมกลุ่มชาวบ้านเคียนซา ได้เข้ายื่นหนังสือโดยตรงถึงมือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา ในโอกาสที่่พล.อ.ประวิตรเดินทางไปราชการที่จ.กระบี่
โดยในหนังสือดังกล่าว เป็นการร้องเรียนตรงถึงพล.อ.ประวิตร และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
อดีตผญบ.ชาคฤช เปิดเผยข้อความในหนังสือฉบับนี้ ได้ย้ำให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ราษฎร.อ.เคียนซา อย่างเร่งด่วน โดยก่อนหน้านี้ทางคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เคยส่งเรื่องให้กรมธนารักษ์ทำการตรวจสอบ แต่ยังไม่คืบหน้า จึงขอเร่งรัดให้ทราบผลภายใน 15 วัน
“นับจากวันที่ไปยื่นหนังสือถึงท่านพล.อ.ประวิตร เมื่อวันที่ 5 ก.ย. จนถึงขณะนี้ เรายังรอคำตอบอยู่ จะรอจนครบ 15 วัน ถ้าไม่มีอะไรชัดเจน ผมและตัวแทนชาวบ้าน จะเดินทางมาขอคำตอบอีกครั้งกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ”

“ราษฎรเคียนซาจำนวนหลายพันครอบครัว ต้องเดือดร้อนแสนสาหัส เพราะไม่มีที่อยู่และไร้ที่ดินทำกินของตัวเอง ทั้งๆที่ทางจังหวัดได้ประกาศให้ราษฎรในอ.เคียนซา มาลงทะเบียนเพื่อขอรับการจัดสรรที่ดินทำกิน มีชาวบ้านไปลงทะเบียน 6,181 ราย และ ในนามกลุ่มหรือองค์กร 4,499 ราย ต่อมาเมื่อปี 2557 หลังได้กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน ทางอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ได้มีมติจัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎรที่เดือดร้อนและผู้ยากไร้ เป็นจำนวน 40%ของจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด และ อีก 60% จากกลุ่มหรือองค์กร”
“นับถึงวันนี้ ผ่านมา 8 ปีแล้วที่พวกเราต้องรอคอยที่จะมีที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัยของตัวเอง แต่ไม่มีอะไรชัดเจนเลย ชาวบ้านยังมีสภาพเป็นผู้ยากไร้เดือดร้อนมาก ถามไปที่อนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ก็ได้รับคำตอบที่ฟังไม่ขึ้น อ้างเหตุผลต่างๆอย่างไม่สมเหตุสมผล ทั้งๆที่มติทางการมีไว้อย่างชัดเจนแล้ว”
สำหรับกรณีที่เกิดขึ้น ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าฯ นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม ชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรอ.เคียนซาที่ได้รับความเดือดร้อนและยากไร้ไม่มีที่อยู่และที่ดินทำกิน โดยเน้นย้ำว่าจะให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมในการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้เข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่ราชพัสดุแปลง บริษัทประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด แต่ในที่สุด ก็ไม่เกิดความชัดเจน ชาวเคียนซานับหลายพันครอบครัว ยังอยู่ในสภาพผู้ยากไร้
ตัวแทนกลุ่มชาวเคียนซา ได้กล่าวทิ้งท้าย ว่า น่าแปลกใจมาก ทั้งๆที่มีมติทางการให้ทำการจัดสรรที่ดินแก่ชาวบ้าน แต่ที่ดินยังมีเอกชนเข้ามาบริหารจัดการอยู่ได้จนถึงวันนี้

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *