“ทิพยประกันภัย” รับ 2 รางวัล “สยามรัฐออนไลน์ อวอร์ด ประจำปี 2566”

ทิพยประกันภัย รับ 2 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจจาก สยามรัฐออนไลน์ อวอร์ด ประจำปี 2566 บริษัทประกันภัยด้านนวัตกรรมยอดเยี่ยมและผู้บริหารดีเด่น สาขาประกันวินาศภัย

รับรางวัล : ดร.สมพร  สืบถวิลกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทิพยประกันภัย เข้ารับ 2 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในงานสยามรัฐออนไลน์ อวอร์ด ประจำปี 2566 ประกอบด้วย รางวัลบริษัทประกันภัย ด้านนวัตกรรมยอดเยี่ยม และรางวัลผู้บริหารดีเด่น สาขาประกันวินาศภัย โดยทั้ง 2 รางวัลนี้ มาจากผลการรวบรวมข้อมูลจากประชาชนตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา โดยใช้ฐานอ้างอิงข้อมูลจาก Platform BRAND24 และ Google  Trend โดยงานนี้จัดขึ้น ณ True Digital Park

                                                             ————————————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *