กรุงเทพประกันภัย ตอกย้ำความแข็งแกร่ง ครองอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินในระดับ A- (Stable)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังคงครองความแข็งแกร่งมาโดยตลอด โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินในระดับ A- (Stable)  (ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566) จาก Standard & Poor’s หรือ S&P สถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นนำของโลกซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจประกันวินาศภัยที่บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีความสามารถทางการแข่งขันด้วยผลประกอบการที่ดี มีความแข็งแกร่งด้านเงินทุน ด้วยเงินกองทุนและสินทรัพย์ที่มั่นคงแข็งแกร่ง รวมทั้งมีระบบการบริหารเงินทุนและการบริหารจัดการที่ดี ถือเป็นหนึ่งในบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้มแข็งมาโดยตลอด

จากผลการจัดอันดับดังกล่าว บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความตระหนักถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างดี มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืน

                                                 ————————————————————-

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *