วิริยะประกันภัย ร่วมกับ ปราสาทสัจธรรม จัด “พิธี 5 ศาสนา” ประจำปี 2566

               นายพิจารณ์ วิริยะพันธุ์  ประธานกรรมการบริหารปราสาทสัจธรรม เป็นประธานในพิธีตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน “พิธี 5 ศาสนา” (พุทธ, คริสต์, อิสลาม, พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์) ประจำปี 2566 ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยมี นางสุภาพร เกษร รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก) ด้านสาขา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะวิริยะจิตอาสา เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนพิธีบรรพชาสามเณร จำนวน 100 รูป รวมเป็นเงิน 300,000 บาท พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่สามเณร และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นาคสามเณรซึ่งลาสิกขาแล้ว รวมถึงออกโรงทานบริการอาหารให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ ปราสาทสัจธรรม เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

               สำหรับ “พิธี 5 ศาสนา” (พุทธ, คริสต์, อิสลาม, พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์) ประจำปี 2566 ปราสาทสัจธรรม ร่วมกับ ผู้นำศาสนา ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน พร้อมใจกันจัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ด้วยมุ่งเป็นส่วนหนึ่งทำความดีและร่วมสร้างบุญอันเป็นมหากุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรและความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทย ทั้งทรงให้การอุปถัมภ์สนับสนุนทุกศาสนาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทำให้พสกนิกรทุกเชื้อชาติทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขภายใต้ร่มพระบารมี

   —————————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *