บจท.ปลื้ม ชาวอีสานอีกกว่าพันคนได้ที่ทำกิน

พี่น้องเกษตรกรอีสานกว่า 1,000 คน เฮ บิ๊กป้อมมอบสุข มอบสิทธิในที่ดินทำกิน

            เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเป็นประธานในพิธี มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ พร้อมมอบเอกสารสิทธิ สปก. 4-01 ให้กับราษฎรจำนวนกว่า 1,000 ราย ตามนโยบายรัฐบาลเรื่องลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ณ ศาลาอนุสรณ์ราชประชาสมาสัยฯ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายยุทธนา  หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เดินทางเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสิทธิ มอบสุข ดังกล่าวด้วย

            ในวันเดียวกัน นายสุเนตร  แก้วคำหาร ประธานสหพันธ์เกษตรกรและข้าราชการ ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย วิสาหกิจชุมชนโคกระบือ ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รวมกว่า 350 คน ได้เดินทางเข้าขอบคุณและให้กำลังใจบิ๊กป้อม ที่ได้ให้การช่วยเหลือสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ ให้ได้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ผ่านการช่วยเหลือจาก สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน หรือ บจธ. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่พลเอกประวิตร กำกับดูแล พร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาล ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินในภาคอีสาน โครงการของ บจธ. เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อพี่น้องประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินได้อย่างรวดเร็ว โดยการบูรณาการกับหลายภาคส่วนเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

             พลเอกประวิตร กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย รวมถึงการแก้ไขปัญหาการลุกล้ำเขตป่าอนุรักษ์ โดยวิธีการกระจายสิทธิการถือครอง ในวันนี้จึงขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านที่ได้รับเอกสารสิทธิ สปก. 4-01 จากการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน ในนามของรัฐบาลขอฝากพี่น้องเกษตรกรทุกท่านว่า เมื่อท่านทั้งหลายได้ที่ดินทำกินจากรัฐบาลไปแล้ว ขอให้รักษาและทำประโยชน์ให้เต็มความสามารถของพื้นที่ ทุกส่วนงานราชการในรัฐบาลชุดนี้ ตั้งใจที่จะทำงาน เพื่อประชาชน ทุ่มเททำงาน เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่ที่อาศัย มีที่ทำกินเป็นของตนเอง เลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมั่นคง เพื่อทำให้เกิดความสุขและความมั่งคั่ง ความยั่งยืนต่อไป

           ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.labai.or.th หรือสามารถติดต่อสอบถามเรื่องข้อมูลที่ดินได้ที่ 02 278 1648 ต่อ 501,511 กองบริหารจัดการที่ดิน บจธ.

          —————————————

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *