มูลนิธิ Reignwood Cultural Foundation จัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2024

มูลนิธิ Reignwood Cultural Foundation จัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2024 ภายใต้หัวข้อ “ส่องอนาคตผ่านการสืบทอด” เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและมิตรภาพระหว่างจีนและไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมงาน โดยจัดขึ้นคู่ขนานพร้อมกันทั้งในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน และภายในศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก โครงการเรนวูด ปาร์ค จังหวัดปทุมธานี

หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานครั้งนี้คือ การแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนจีน-ไทย อาศัยคนรุ่นใหม่เป็นตัวเชื่อมโยงในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมจีนสู่เวทีโลก เยาวชนคืออนาคตและความหวังของประเทศชาติ ทั้งยังเป็นพลังสำคัญในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนจีน-ไทย ไม่เพียงแต่ช่วยทลายกำแพงทางวัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกัน แต่ยังเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับมิตรภาพอันดีระหว่างจีนและไทยอีกด้วย

วันที่ 16-18 พ.ค. ที่ผ่านมา เยาวชนจากทั้งสองประเทศได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ออกเดินทางสำรวจเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมเป็นเวลา 3 วันในประเทศไทย โดยเริ่มจากไปเยือนโรงเรียนนานาชาติ KIS สัมผัสกับสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนแบบนานาชาติ เยือนศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก ภายในโครงการ Reignwood Park เรียนรู้ความเหมือนและแตกต่างระหว่างสองวัฒนธรรม รวมถึงได้ลองสวมใส่ชุดไทยไปเที่ยวชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว ทำความรู้จักกับจุดเด่นของชุดไทย เรียนรู้ประวัติความเป็นมาทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ของไทย ตลอดจนบทบาทสำคัญที่ชาวจีนโพ้นทะเลมีต่อสังคมไทย

นางสาว หลู จ้าน (Ms. Lu Zhan) เลขาธิการมูลนิธิ Beijing Reignwood Cultural Foundation กล่าวว่า กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 2 ปี 2024 “ส่องอนาคตผ่านการสืบทอด Inheriting The Past, Shaping The Future” ครั้งนี้ ไม่เพียงแต่สอดคล้องกับวันพิพิธภัณฑ์สากลเท่านั้น แต่ยังเป็นการนำร่องแนวทางใหม่ในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมสู่คนรุ่นใหม่ ซึ่งหวังว่าจะทำให้คนทั่วโลกเข้าใจประเทศจีนลึกซึ้งยิ่งขึ้น ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และเพิ่มความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมครั้งนี้ ในเวลาเดียวกันนั้น เรายังหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนทุกๆ วัยสนใจและชื่นชอบพิพิธภัณฑ์มากขึ้น และทำให้พิพิธภัณฑ์เป็นสะพานเชื่อมระหว่าง อดีตและอนาคต มรดกและนวัตกรรม

นางสาววรพนิต รวยรุ่งเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เรนวูด อินเตอร์เนชั่นแนล (Reignwood International) กล่าวว่า งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 2 ปี 2024 จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของการก่อตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก โครงการเรนวูด ปาร์ค พร้อมตอกย้ำแนวคิดของการพัฒนาสีเขียว ซึ่งกลุ่มบริษัท เรนวูดฯได้สร้างและพัฒนาอารยธรรมทางนิเวศให้แน่นแฟ้นและยืนยาว

“จากนโยบายยกเว้นวีซ่าระหว่างจีน-ไทย ได้เปิดพื้นที่ความร่วมมือที่กว้างขวางขึ้น ในวันเดียวกันนี้เมื่อหนึ่งปีที่แล้ว เราได้จัดพิธีเปิดตัว ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก อย่างเป็นทางการ พร้อมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีน-อาเซียน ภายใต้แนวคิด สีสันเส้นทางสายไหม ทอฝันจากใจหมู่ช่าง รวมถึงจัดคอนเสิร์ต The East Meets West Concert และงานมนต์เสน่ห์แห่งตรุษจีน-พี่น้องไทยจีน สุขีรับปีมังกรทอง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางวัฒนธรรมอีกมากมาย ซึ่งไม่เพียงช่วยให้คนไทยรู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมจีนมากขึ้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวชาวจีนได้สัมผัสกับเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยด้วย”

สำหรับงานในปีนี้ มีเป้าหมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์และมรดกอันลึกซึ้งของวัฒนธรรมจีนและอาเซียน ทั้งร่วมกันค้นหารูปแบบและเส้นทางใหม่สำหรับการสืบทอดทางวัฒนธรรมและนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือเยาวชนรุ่นใหม่ของ Reignwood จะข้ามพรมแดนจากพระตำหนัก Renshou ในประเทศจีนไปยัง ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก ณ โครงการ Reignwood Park ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยพวกเขาจะใช้มุมมองและหัวใจในการบันทึกการเดินทางที่น่าจดจำนี้ และถ่ายทอดมิตรภาพระหว่างเยาวชนของจีน และไทยด้วยจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือ

สำหรับแผนในอนาคต กลุ่มบริษัท เรนวูดฯ มีแผนและมาตรการในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจการค้า และวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ ด้วยการสร้างรากฐานที่มั่นคงในประเทศจีนและไทยต่อไป พร้อมกระชับความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลท้องถิ่นและองค์กรต่างๆ เพื่อขยายความร่วมมือเพิ่มเติมในด้านอุตสาหกรรมสุขภาพ ตลอดจนสำรวจโอกาสความร่วมมือในด้านอื่นๆ เช่น เศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรม โดยเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของโครงการเรนวูด ปาร์ค จะช่วยส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ ร่วมเขียนบทใหม่ของการพัฒนาจีน-ไทยไปด้วยกัน

นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวปาฐกถาในงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน -อาเซียน ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ความสำคัญและเส้นทางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของเยาวชนและความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศ” ว่า อาเซียนและจีนมีความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ และมีความสัมพันธ์อันดีในทุกมิติทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งจากความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจีน-อาเซียน จะสามารถนำไปสู่การขยายแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของระดับเยาวชน และร่วมกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศเกิดการขับเคลื่อนการสร้างความเข้าใจทางสังคมระหว่างกันให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

ตลอดเวลาที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมความร่วมมือกับมณฑลต่างๆ ในประเทศจีน และเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกัน อย่างยั่งยืน และได้ประโยชน์ร่วมกันทุกประเทศในภูมิภาค โดยมีนโยบายผลักดัน Soft Power ของไทย ทั้งในด้านสินค้าและบริการไปยังต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้มีแผนโครงการนำร่องสร้างความร่วมมือกับ KOL/ Influencer ของจีน โดยจับคู่กับสินค้าของไทย และเชิญ KOL มายังไทยเพื่อร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ของสินค้าในช่องทางการตลาดสมัยใหม่ (Live Commerce) ในเดือนพฤษภาคม 2567

นาง สวี่ หลาน (Mrs.Xu Lan) อุปทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย กล่าวว่า จีนและประเทศในกลุ่มอาเซียนเชื่อมโยงกันทั้งทางทะเลและทางบก โดยมีขนบธรรมเนียมและการเชื่อมต่อทางวัฒนธรรมที่บูรณาการ และมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและต้นกำเนิดทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้ง ในฐานะศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ “เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21” ประเทศไทยได้กลายเป็นพันธมิตรที่สำคัญในการก่อสร้างร่วมของโครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ซึ่งทำให้การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนและไทย เริ่มมีบทบาทมากขึ้น

สำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-อาเซียนที่จัดขึ้นในปีนี้ ได้จัดแสดงเทคโนโลยี AI และเผยแพร่ผ่านสื่อของ Reignwood Global Ambassadors ซึ่งนำชีวิตใหม่มาสู่โบราณวัตถุทางสถาปัตยกรรมของจีนที่ซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์อันยาวนาน โดยเพิ่มองค์ประกอบที่เป็นนวัตกรรมและเพิ่มความหลากหลายมากขึ้น รวมไปถึงการนำเอาเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้เป็นครั้งแรก จะช่วยยกระดับการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบและการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมงาน และเปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถมาเข้าร่วมและสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของงานได้มากขึ้นด้วย

สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามูลนิธิวัฒนธรรม Reignwood จะสามารถร่วมมือกับพันธมิตรที่มีใจเดียวกันมากขึ้นในอนาคตเพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศสำหรับคนหนุ่มเยาวชนต่อไป เพื่อเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อันงดงามของชาติจีน ก้าวไปสู่ระดับสากล และร่วมกันส่งเสริมจีนและอาเซียนแบ่งปันความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและการเรียนรู้ร่วมกันจากวัฒนธรรม

####

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *