“ไอยรา แพลนเน็ต”ยึดมั่นในองค์กรแห่งนวัตกรรม ลงนามข้อตกลงกับ “เภสัชจุฬาฯ” ร่วมมือวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

ไอยราแพลนเน็ต ยึดมั่นมั่นเป็นบริษัท ขายตรง สีขาว องค์กรแห่งนวัตกรรม สร้างคุณค่าสู่สังคม ล่าสุด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อนำงานวิจัยที่มีคุณค่ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค สร้างงานสร้างอาชีพ สร้างขุมชนที่ดี ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ บนหลักการถูกต้อง คุณค่า ยั่งยืน

ศาสตราจารย์เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จุฬาฯ มีพันธกิจสำคัญในการรับใช้สังคม  เป็นเสาหลักของแผ่นดิน ในด้านวิชาการ ซึ่งการนำผลงานวิจัยมาก่อให้เกิดประโยชน์จัดเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่มีความสำคัญ เป็นกลไกที่ทำให้งานวิจัย “จากหิ้งสู่ห้าง” อย่างแท้จริง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย มีความร่วมมือกับบริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด  มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาทดสอบอาหารเสริมทางคลินิกเพื่อผู้ป่วย หรือผู้ที่ต้องการเสริมสุขภาพ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้บริโภคทั่วไปและผู้ป่วยแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้นโยบาย “นวัตกรรมการเสริมสร้างเศรษฐกิจ” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

“ปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ มีงานวิจัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากนักวิชาการ นักวิจัย ที่สร้างโจทย์ขึ้นมาเอง ซึ่งแต่ละปีก็มีงบประมาณอย่างจำกัด  ในการทำงานวิจัย  แต่เมื่อภาคธุรกิจเข้ามาสนับสนุน ตั้งโจทย์งานวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆก็จะเป็นผลดี ให้งานวิจัยนั้นๆ ได้นำไปใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้บริโภค สร้างมูลค่า สร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย ความร่วมมือกับบริษัทไอยราแพลนเน็ต ครั้งนี้ก็จะเน้นไปในงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้คนมีสุขภาพดี ให้อายุยืนยาว ป้องกันโรคต่างๆมากกว่าการรักษาที่เป็นยาทางการแพทย์ ซึ่งต้องใช้เวลาในการวิจัยและพัฒนา ทางวิชาการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆไม่สามารถที่จะออกมาอย่างเร็ววันได้ แต่จะเป็นงานวิจัยที่มีเป้าหมายชัดเจน มากขึ้น”

  ดร.กัมปนาท บุญราศี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด  กล่าวถึงคามร่วมมือในครั้งนี้ว่า บริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับอกาสร่วมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงละมีประสิทธิภาพนั้นมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่ผู้บริโภคมีความต้องการด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วนสร้างความมั่นใจ ให้กับผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสูง แต่ยังเป็นกาตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่ต้องการผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้ จะนำไปสู่ความสำเร็จ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนับล้านๆคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้ ไอยรา แพลนเน็ต เป็นองค์กรธุรกิจที่มุ่วเน้นการสนับสนุนนวัตกรรมงานวิจัยมากกว่า 12 ปี ด้วพันธกิจ “สร้างคุณค่า สู่สังคม”เรานำงานวิจัยที่มีคุณภาพมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตอบโจทย์ ผู้บริโภค  ส้างานและสร้างอาชีพ สร้างชุมชนที่ดี ควบคู่ไปกับการดำเนิยธุรกิจบนหลักการ”ถูกต้อง คุณค่า และยั่งยืน”

อย่างไรก็ตามหลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี 2563 ธุรกิจต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างมาก พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น เทรนด์สุขภาพของโลกเน้นการดูแลตนเอง ด้วยนวัตกรรมงานวิจัยที่มีคุณค่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกลายเป็นทางเลือกสำคัญในการทำการตลาดที่ลอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ของผู้บริโภคในปัจจุบัน

 “ไอยรา แพลนเน็ต ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ องค์กรแห่งนวัตกรรม โดยเน้การคัดสรรนวัตกรรมงานวิจัยที่โดเด่น และแตกต่าง เพื่อนำมาพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น ความร่วมือทางวิจัยละพัฒนาลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ระหว่างจุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย และบริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด นับเป็นก้าวสำคัญที่สร้างคุณค่างานวิจัย พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าทางการตลาด เพื่อผู้บริโภคได้รู้จักและได้รับประโยชน์ อย่างกว้างขวางในอนาคต”

                                           ——————————————————

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *